Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable (ODS) - Naturgy - Sustentabilidade

URLPROV https://www.naturgy.com/gl/sustentabilidade/responsabilidade_corporativa/obxectivos_de_desenvolvemento_sustentable_ods

Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable (ODS)

A nosa estratexia empresarial sostible demostra o noso compromiso coa Axenda 2030

A Organización das Nacións Unidas (ONU) presentou en agosto de 2015 a Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sostible, establecendo 17 Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable (ODS) e 169 metas conexas. Aínda que teñen como destinatario principal os gobernos e administracións, recoñécese un rol fundamental ás compañías para o seu cumprimento.

Dende Naturgy, analizamos cada unha destas metas e sumámonos a estes retos universais a través de dúas vías:

 
Directa, mediante iniciativas, programas ou accións que contribúen á devandita meta.  Indirecta, a través do impacto que xeran as políticas e prácticas nos países nos que operamos.

Ademais, no marco do noso Plan de Sostibilidade planificáronse unha serie de accións específicas vinculadas a traballar en liña con algún ou varios dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS).
Como los aplicamos

Cómo os aplicamos
 

   Identificando futuras oportunidades de negocio
   Mellorando o valor da sostibilidade corporativa
   Fortalecendo as relacións cos grupos de interese
   Estabilizando sociedades e mercados
   Usando unha linguaxe común e un propósito compartido
Como aplicamos

Cómo contribuímos

 
   Accions
   Iniciativas
   Políticas
   Procedementos
   Alianzas

A nosa contribución aos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible

*Os datos incluídos en cada un dos ODS (a excepción do ODS 1 e 2) están referidos a 31/12/2020

Información de interese

Informes de Sustentabilidade
 


 

Saber máis

Informe de Biodiversidade
 


 

Saber máis

Iniciativas en Biodiversidade
 


 

Saber máis

Plan de Vulnerabilidade 2019
 


 

Saber máis

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477596206103

argssite - CORP