Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable (ODS)

A Organización das Nacións Unidas (ONU) presentou en agosto de 2015 a Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sustentable, establecendo 17 Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable (ODS) e 169 metas conexas. Aínda que teñen como destinatario principal os gobernos e administracións, recoñécese un rol fundamental ás compañías para o seu cumprimento.

Dende Naturgy, sumámonos a estes retos universais para mellorar a vida dun xeito sustentable e facémolo a través de dúas vías:

 Directa mediante iniciativas, programas ou accións que contribúen á devandita meta.

 Indirecta a partir de iniciativas, programas ou accións que facilitan o logro da devandita meta, ou contribúen á devandita meta mediante un terceiro, como, por exemplo, a Fundación Naturgy.


Nos nosos compromisos e na innovación sustentable é onde establecemos o xeito de como contribuímos á súa consecución:
 

ODS

Compromiso

 Compromiso social

Mantemos un compromiso co fin da pobreza, principalmente a través da Fundación Naturgy. Consolidamos o Fondo Solidario de Rehabilitación Enerxética e conseguimos suficientes recursos para rehabilitar o máximo número de vivendas de colectivos vulnerables. 
 Seguridade e saúde

Contribuímos á consecución deste obxectivo apostando pola seguridade, a saúde e o benestar dos nosos empregados, provedores, contratistas e subcontratistas.
 
  Compromiso social

Temos un compromiso co acceso universal a unha educación práctica e de calidade, polo que afianzamos e estendemos a formación en materia de gas natural vehicular en centros de  formación profesional.
 
 Interese polas persoas

A diversidade é unha das nosas pancas culturais que fomenta contornas de respecto ás diferenzas, de escoita e diálogo para enriquecer o traballo, así como unha vantaxe competitiva para crecer e proxectar futuro. A igualdade de xénero é unha das tres pancas, xunto coa idade e a discapacidade, do Plan Integral de Diversidade da compañía.

 
 Medio ambiente

Este aspecto forma parte da Política de Responsabilidade Corporativa e, no que se refire ao consumo de auga, é un dos indicadores clave da nosa xestión responsable do medio ambiente. Así, durante o pasado ano reduciuse o consumo de auga nun 29% respecto ao de 2017. 
 
 Medio ambiente

Estamos comprometidos co desenvolvemento sostible da sociedade, garantindo a subministración de enerxía competitiva, segura e co máximo respecto ao medio ambiente. Temos un modelo de negocio cunha estratexia que impulsa as enerxías renovables e o gas natural, polo seu relevante papel no cumprimento dos obxectivos sobre cambio climático do Acordo de París.
 Interese polas persoas

Dende Naturgy desenvolvemos a nosa actividade  comprometéndonos a garantir o traballo decente en todas as localizacións onde operamos. Para iso, aplicamos unha Política de Dereitos Humanos na que se recollen, entre outros principios, o de erradicar o traballo infantil, facilitar a liberdade de asociación e ofrecer un emprego digno. Ademais, o noso Plan Integral de Diversidade materializa o compromiso coa igualdade e aglutina iniciativas específicas para a xestión de persoas en tres ámbitos de actuación: xénero,  Discapacidade e idade. Así mesmo, a prevención e seguridade no traballo son aspectos clave na xestión diaria da compañía, as cales se materializan no Plan de Seguridade e Saúde.

 
  Innovación

Con relación á innovación sustentable, dende Naturgy mantemos un compromiso coa industria e as súas infraestruturas que se materializa na creación do Observatorio Tecnolóxico e do Centro Tecnolóxico, a creación de foros e newsletters, e a participación en asociacións de innovación tecnolóxica, entre outros.
 
  Interese polas persoas

Máis alá das accións levadas a cabo internamente, como a implantación do Código Ético, a Política de Igualdade de Xénero ou o Plan Integral de Diversidade, na compañía levamos a cabo procesos de negociación con sindicatos no ámbito internacional sobre salarios, plans de pensións, implantación de plans de igualdade e condicións laborais.
 

 
 Medio ambiente

Dende Naturgy desenvolvemos a nosa actividade comprometéndonos a garantir a prevención da contaminación, a minimización e control dos riscos ambientais. Dende a compañía realizamos investimentos destinados a reducir as nosas emisións de gas natural á atmosfera e a minimizar o noso impacto ambiental respecto ao uso da auga, o solo e a xeración de residuos.
 
 Medio ambiente

Dende Naturgy mantemos un compromiso coa produción e consumo responsable que vai máis alá dos requirimentos legais. Levamos a cabo accións de redución de consumo de recursos, auga e enerxía. Tamén realizamos un labor educativo cos nosos grupos de interese: formación ambiental aos empregados e sensibilización de provedores e clientes neste aspecto.

 Cadea de subministración responsable

Dende Naturgy desenvolvemos a nosa actividade comprometéndonos coa sustentabilidade na nosa cadea de subministración. Ademais de potenciar a adxudicación de compras a provedores locais, na compañía promovemos o cumprimento dos códigos éticos e políticas da compañía ao longo a cadea de subministración, e incorporamos criterios de sustentabilidade na avaliación e xestión de provedores, máis alá do cumprimento normativo.
 
  Medio ambiente

Considerando que a xestión ambiental é clave para cumprir os obxectivos do Plan Estratéxico, apróbase en 2019 a Política Global de Medio Ambiente, aplicable a todos os negocios e xeografías do Grupo, na que se asume voluntariamente o compromiso de ser un actor clave na transición enerxética cara a un modelo de economía circular, baixo en carbono, e dixital traballando en catro eixes ambientais estratéxicos: Goberno e xestión ambiental, Cambio climático e transición enerxética, Economía circular e ecoeficiencia, e Capital natural e biodiversidade.
 Medio ambiente

Na xestión de verteduras, realízanse estudos da calidade da auga procedente das centrais térmicas unha vez depurada e, cos resultados destas análises, garantimos que a nosa compañía non xera impactos significativos nos ecosistemas acuáticos. Así mesmo, dende a compañía establecemos alianzas con terceiros, especialmente con organizacións conservacionistas e organismos públicos, para levar a cabo actuacións nesta materia, entre outras, limpeza de zonas costeiras e protección de especies mariñas.
 
 Medio ambiente

Dende Naturgy dispoñemos dunha Estratexia de sustentabilidade. Na compañía levamos a cabo actuacións para a protección e conservación de especies e espazos naturais máis alá dos requirimentos legais, estudos de diagnóstico na contorna das súas instalacións e actividades de educación e concienciación aos seus grupos de interese.
 
 Integridade e transparencia

Con relación á integridade e a transparencia, dende Naturgy desenvolvemos a nosa actividade comprometéndonos coa integridade, a responsabilidade, a transparencia e a non-violencia. Para iso, os mecanismos internos dos que dispón son: o Código Ético, o Modelo de Prevención Penal, a Política Antifraude e Anticorrupción, e a Política de Dereitos Humanos.
 
 Compromiso social

Con relación ao compromiso social, dende Naturgy consideramos imprescindibles as alianzas para fomentar o desenvolvemento. Este compromiso materialízase mediante achegas económicas mantidas no tempo e a sinatura de convenios con diferentes organizacións e organismos públicos no ámbito do acceso á enerxía, apoio á educación, impulso á saúde e investigación, acción social orientada a colectivos desfavorecidos e promoción da cultura.
 
Para saber máis:
Coñece estas e outras accións consultando o noso  Informe de responsabilidade corporativa

Este sitio utiliza cookies propias e de terceiros para personalizar a túa navegación e analizar a túa actividade no web, con obxectivos estatísticos e para mostrar publicidade. Se continúas navegando, consideramos que aceptas o seu uso.