Saúde - Naturgy - Persoas

URLPROV /Publicacion/Satellite?c=Page&childpagename=CORP%2FPage%2FGNF_GlobalLayout&cid=1477596136272&pagename=CORPWrapper

Saúde integral


Velamos pola saúde integral dos nosos empregados, as súas familias, colaboradores e clientes.

 
Na Unidade de Asistencia Médica e Saúde Integral , traballamos dende a excelencia e a innovación continua para poñer ao servizo dos empregados, os seus familiares, as empresas colaboradoras, clientes e as contornas sociais en que a compañía opera unha estratexia global  de Saúde e Benestar que abranga todo o necesario  para o seu beneficio tanto na prevención, promoción e atención da saúde, de xeito personalizado, como na formación e información ao respecto de hábitos saudables, tendo en conta tanto as necesidades individuais coma as particularidades de cada país.
Empregada na oficina mostrando dor nas cervicais

Saúde e benestar para os empregados
 

Os equipos de Saúde integral teñen como obxectivos velar pola saúde e o benestar dos traballadores desenvolvendo:

 Unha atención especial a través do coidado individual e personalizado.


 Con actuacións homoxéneas e respectando as diferenzas inherentes a cada país.

 
Sobre a base dun modelo dinámico en busca de novos métodos de atención.

A sensibilización e a formación son dúas importantes pancas para promover a nosa cultura saudable.

 

Médico controlando a tensión dunha empregada na súa consulta
O noso éxito sustentouse en establecer o benestar como un obxectivo prioritario e definir unha estratexia de empresa que mantén unha constante campaña de comunicación (“A túa saúde sempre na túa axenda”) e no asesoramento dos nosos socios estratéxicos, pero, sobre todo , no alto grao de compromiso e ilusión das persoas que foron motor do esforzo da Compañía.

Saúde e comunidade (contornas sociais)

Os nosos equipos de Saúde integral pretenden protexer e promover a saúde física, mental e social das comunidades onde opera a nosa compañía.

 • Neno asomado a unha ventá con paisaxe de montaña

  Concienciación

  ... aos traballadores e ás súas familias sobre a importancia de coidar a saúde.

   Detección da dexeneración macular en familias de empregados.
   Campañas de sensibilización: doazón de órganos e medula ósea
   Plan Familia e Plan Aflora para persoas con discapacidade.
   Quilómetros por Sorrisos (Fundación  Theodora).
   Posto nas xornadas de portas abertas para familias de empregados.
 • Alumnos en auditorio

  Campañas

  Coa posta en marcha de campañas orientadas ao apoio das comunidades.

  A través de
   Quilómetros por sorrisos, que evita o sedentarismo e mellorar o día a día de nenos hospitalizados. Os quilómetros que os traballadores rexistran na plataforma iWOPI transfórmanse nunha doazón á fundación Theodora.
 • Doutora na consulta cun paciente

  Riscos

  Prestando especial atención a factores de risco emerxentes derivados do envellecemento demográfico.
 • Investigador en laboratorio

  Colaboracións

  Colaboramos activamente no desenvolvemento de investigacións e en estudos de carácter científico, tanto na universidade como en institucións públicas e privadas de recoñecido prestixio.

Psicosocial e saúde  emocional


Somos conscientes da maior demanda de apoio psicolóxico no traballo. Por iso, desenvolvemos ferramentas para a xestión do estrés laboral e definimos un dispositivo de prevención de estrés postraumático, así como proxectos de Atención Plena/Mindfulness e primeiros auxilios psicolóxicos.

Saúde en empresas colaboradoras e clientes

Involucramos na nosa política non só as persoas que forman a empresa, senón tamén os provedores, empresas colaboradoras, clientes e outros grupos de interese. O noso obxectivo é velar polo cumprimento das normativas en materia de Saúde e trasladar as recomendacións de hábitos saudables e benestar.
 

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477596136272

argssite - CORP