Estándares - Naturgy - Persoas

URLPROV https://www.naturgy.com/gl/sustentabilidade/seguridade_e_saude/seguridade_nas_persoas/estandares

Estándares mínimos que deben cumprir todos os negocios industriais do grupo no que respecta á Seguridade Industrial.


 Revisións de seguridade na posta en marcha.

Información base dos procesos técnicos (documentación técnica).

Análise de riscos de seguridade dos procesos técnicos.

Investigación de accidentes e incidentes.

Integridade Mecánica (mantemento).

Xestión do cambio: persoas, equipos, procesos...

Aseguramento da calidade (materiais, equipos e instalacións).

Resposta ante emerxencias.

 

Para cumprir con iso, desenvolvemos un Modelo de Xestión de PCI común para todo o Grupo e coas seguintes características:
 

 Existe un marco xeral de funcionamento.

Definiuse para cada instalación industrial tipo un modelo de análise de riscos e a súa nivelación, ademais dos sistemas de protección que se deben empregar.

Para todo o grupo se xestiona a homologación ou certificación das enxeñarías, instaladores e mantedores, así como os equipos e elementos, mantendo os datos cun aplicativo único.

Garántese a mellora co feedback proveniente do mantemento e os incidentes/accidentes.

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477593300587

argssite - CORP