Visión global riscos en instalacións - Naturgy - Persoas
O Mapa Global de Riscos é unha ferramenta que permite a cada unidade de negocio ter unha visión actualizada dos niveis de riscos principais nas súas instalacións máis importantes.

Isto permite poñer a lupa cun criterio homoxéneo naquelas situacións de risco máis elevadas e, polo tanto, poder primar accións en función dos resultados.

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477593301169

argssite - CORP