Visión global riscos en instalacións - Naturgy - Persoas

URLPROV https://www.naturgy.com/gl/sustentabilidade/seguridade_e_saude/seguridade_nas_persoas/vision_global_riscos_en_instalacions

O Mapa Global de Riscos é unha ferramenta que permite a cada unidade de negocio ter unha visión actualizada dos niveis de riscos principais nas súas instalacións máis importantes.

Isto permite poñer a lupa cun criterio homoxéneo naquelas situacións de risco máis elevadas e, polo tanto, poder primar accións en función dos resultados.

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477593301169

argssite - CORP