Pon o cursor sobre os países marcados para ver os detalles

Nom del país

NULL

No country

Gas

  • Exploración (upstream)
  • Produción
  • Licuefacción
  • Transporte
  • Distribución
  • Almacenamento
  • Regasificación

Electricidade

  • Xeración
  • Distribución
  • Transporte

Comercialización de Enerxía

Telecomunicacións

Minaría