Inicio - Naturgy - Persoas

URLPROV https://www.naturgy.com/gl/persoas/inicio

Promovemos un ámbito de traballo de calidade e seguro, priorizando o desenvolvemento persoal e profesional

Saber máis

Ofrecemos emprego estable e de calidade e unha carreira profesional sólida, estruturada e atractivaContamos cun modelo global de selección homoxéneo para todos os negocios e países onde operamos, co que garantimos as mellores prácticas na identificación, captación e retención do talento.

O rigor e profesionalidade das persoas que forman parte da compañía, o interese pola aprendizaxe continua e o autodesenvolvemento, o espírito innovador, así como o compromiso sostible e a implicación nos obxectivos da compañía, son características do perfil dos profesionais en todas as xeografías e negocios.
 •  

  O noso equipo

   10.540 persoas
   98,7% contratos indefinidos
   33% mulleres e 67% homes
   49,5 % fóra de Españas
   

 •  

  Universidade Corporativa

   259.703 horas de formación
   26,6 horas de formación empregado
   92,6% persoal formado
   5 millóns de euros investimento
 •  

  A túa carreira connosco

  Talento Naturgy
  Programa prácticas

Os nosos compromisos coas persoas

Mellores prácticas


Aplicámolas na identificación, captación e fidelización do talento necesario para o desenvolvemento dos negocios, asegurando os principios de equidade e non-discriminación por ningunha causa.

Desenvolvemento


Favorecer o desenvolvemento profesional das persoas dentro do modelo de xestión do talento, asegurando a posta a disposición, para todos os profesionais, dos medios, programas e ferramentas necesarias para potenciar as súas habilidades e competencias.

Motivación


Promover un ámbito de traballo motivador que asegure o recoñecemento interno da cultura do esforzo, a autonomía necesaria para poder crear, desenvolver e innovar, e un marco de compensación total en concordancia.

Flexibilidade


Promover a implantación efectiva de mecanismos de flexibilidade que faciliten o equilibrio entre vida profesional e persoal e favorezan o desenvolvemento humano e social das persoas.

Diversidade


Fomentar a diversidade e a igualdade de oportunidades nunha contorna de respecto, escoita e diálogo permanente, prestando especial atención á inclusión da discapacidade e facendo extensible este compromiso aos provedores e empresas colaboradoras.

Interlocución


Promover unha interlocución constante entre a compañía e os representantes sociais que permita a retroalimentación para a toma de decisións.

A túa carreira connosco 
   

Canle emprego

Universidade Corporativa

  
Universidade corporativa

Seguridade e saúde

  
Interese polas persoas
 

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477593184065

argssite - CORP