Inicio - Naturgy - Persoas

Promovemos un ámbito de traballo de calidade, baseado no respecto, a diversidade e o desenvolvemento persoal e profesional

Saber máis


O noso modelo de xestión permite a adaptación a esquemas de negocio cada vez máis áxiles, cambiantes e complexos, xa que está concibido como un ecosistema dinámico que permite ás persoas ser parte da evolución da compañía, que é unha das pancas clave. 

 
 •  

  O noso equipo

   11.847 persoas
   52% desenvolven actividade en Europa
    98,3% empregados con contrato fixo
   32% mulleres e 68% homes
   

 •  

  Universidade Corporativa

   276.365 horas de formación
   25 horas de formación por empregado
   85,8% do persoal formado
   Case 7 millóns de euros de investimento
   

 •  

  A túa carreira connosco

  Programa de prácticas profesionais
  Compromiso coa FP Dual
   

Compromisos

 Mellores prácticas


Aplicámolas na identificación, captación e fidelización do talento necesario para o desenvolvemento dos negocios, asegurando os principios de equidade e non-discriminación por ningunha causa.

 Desenvolvemento profesional


Favorecemos o desenvolvemento das persoas dentro do modelo de xestión do talento, asegurando a posta á disposición dos medios, programas e ferramentas necesarias para potenciar as súas habilidades e competencias.. 

 Motivación


Promovemos unha contorna de traballo que asegure o recoñecemento interno da cultura do esforzo, a autonomía necesaria para poder crear, desenvolver e innovar, ademais dun marco de compensación total en concordancia.

 Flexibilidade


Aseguramos a implantación efectiva de mecanismos que faciliten o equilibrio entre vida profesional e persoal e favorezan o desenvolvemento humano e social das persoas.

  Diversidade e igualdade


Nunha contorna de respecto, escoita e diálogo permanente, prestando especial atención á inclusión da discapacidade e facendo extensible este compromiso aos provedores e empresas colaboradoras.

 Interlocución


Promovemos un diálogo constante entre a compañía e os representantes sociais que permita a retroalimentación para a toma de decisións.

A túa carreira connosco 
   

Canle emprego

Universidade Corporativa

  
Universidade corporativa

Seguridade e saúde

  
Interese polas persoas
 

rgpdactive true

argssite - CORP