Un modelo de negocio innovador, integrado e sostible

O noso modelo de negocio, centrado na creación de valor, está comprometido co desenvolvemento sostible da sociedade, garantindo a subministración de enerxía competitiva, segura e co máximo respecto ao medio ambiente.  

A nosa visión de futuro, sen esquecer as nosas raíces e os nosos 180 anos de historia, ten como obxecto transformar o actual modelo de negocio e establecer as bases para continuar creando valor a través da transición enerxética, apostando polas enerxías renovables, desenvolvendo o gas renovable (hidróxeno e biometano) grazas á posición de liderado no mercado do gas natural convencional e impulsando a eficiencia enerxética e a economía circular

Quen somos?
Somos un grupo dedicado á xeración, distribución e comercialización de enerxía e servizos que treballa para garantir o benestar das persoas, o progreso de empresas e sociedade e a sustentabilidade do planeta.
Máis de 16 millóns de clientes
Tenemos unha potencia instalada de 16,2 GW e un mix diversificado de xeración de electricidade
Qué fazemos
Operamos nos mercados regulados e liberalizados de gas e electricidade, cunha contribución crecente da actividade internacional, principalmente nos seguintes ámbitos:
Distribución de gas e electricidade
Xeración e comercialización de electricidade
Infraestructura, aprovisionamento e comercialización de gas
Como o fazemos
O noso obxectivo de creación de valor a longo prazo e de xestión sostible concrétase nos catro valores do noso propósito e nos oito compromisos da nosa Política de Responsabilidade Corporativa:

Plan estratéxico 2021-25

Sustentabilidade

Os nosos proxectos de innovación

Almacenamento

Hidróxeno

Planta de hidróxeno verde de La Robla

Mobilidade sostible

LNG on Wheels

Te puede interesar

A enerxía
Resultados trimestrais
Sistema Interno de Información