La Robla

A central térmica de La Robla localizábase no termo municipal da Robla, na provincia de León

A central térmica de La Robla situábase a 25 km ao norte da capital da provincia de León. A parcela da central encóntrase nunha localización estratéxica de boas comunicacións por estrada e ferrocarril, que permite minimizar os custos de transporte de mercadorías, materias primas e produtos.

Datos de interese

1971

Ano inicio operación comercial

Instalacións adxacentes

Vertedoiro de xesos, cinzas e escouras

Luns, 25 de xaneiro de 2021

Data inicio desmantelamento

41 mesos

Prazo estimado fin desmantelamento

93%

Grao avance desmantelamento

Vantaxes
Desvantaxes

Na definición dos traballos de desmantelamento, consideráronse prioritarias as medidas medioambientais e os procedementos de seguridade para levalo a cabo de forma axeitada e sen afectar a terceiros nin á contorna.

Os edificios e instalacións das centrais presentan diferentes tipos e combinacións de elementos estruturais, polo que na metodoloxía de desmontaxe e demolición se está a empregar unha mestura de procedementos, tanto manuais como mecánicos, e nalgúns casos combinados, coa utilización de explosivos mediante a execución de voaduras controladas.

Cal é o proceso?

 • Demolición mediante maquinaria:
 • Por pulo o tracción.
 • Mediante martelos hidráulicos montados sobre equipos móbiles.

 • Por voadura controlada, que provoca o colapso dunha estrutura ou edificación mediante a utilización de explosivos.
 • Picado de resaltes e zapatas por enriba de cota.

 • Recheo de ocos con material adecuado.
 • Nivelado da zona.
Traballos de desmantelamento realizados
Os traballos de desmantelamento que se realizaron ata a data:  
 
 • Completouse o despezamento de todos os equipos das instalacións de xeración, os precipitadores electrostáticos de ambos os grupos e os equipos de manexo de carbón (rotopá e fitas).

 • Demoléronse (voadura) as dúas torres de refrixeración, as dúas chemineas e as dúas caldeiras.

 • Estanse a realizar os traballos de demolición das estruturas e bancadas nas naves de turbina, naves de moegas de carbón e resto de edificios.

Contratacións locais

Contratación local sobre un total de 60 persoas en obra:

 • 6 procedentes da listaxe do ITJ (delas, 3 residentes en La Robla).
 • 15 residentes en La Robla.
 • 7 persoas de concellos limítrofes.
 • Participación puntual de empresas locais.

Proxectos

Tres proxectos de xeración fotovoltaica, cun total de 470 MW, que se espera que xeren 622 empregos directos e 495 empregos indirectos e 25 empregos directos e 20 empregos indirectos en fase de operación:

 • Los Corrales (250 MW)
 • La Serna (50 MW)
 • La Pradera (300 MW)

 

Planta de produción de hidróxeno renovable, xunto con Enagás Renovable, cuxa capacidade de produción acadará ata 280 MW. Esta nova planta, cun investimento estimado de 485 millóns de euros, está previsto que entre en marcha en 2026. Esta planta permitirá evitar a emisión á atmosfera de máis de 430.000 toneladas anuais de CO2, o que contribúe á descarbonización dos procesos industriais e ao desenvolvemento da mobilidade sostible. Estímase unha xeración de emprego de aproximadamente 2.000 postos de traballo, entre directos, indirectos e inducidos na fase de construción, e 275 na fase de explotación, tamén entre directos, indirectos e inducidos.

Sistema de almacenamento eléctrico con baterías de ión-Li conectadas stand-alone. O obxectivo do proxecto é achegar estabilidade na rede, o que permite un compasamento entre a xeración, cada vez máis renovable, e o consumo. A batería contará cunha capacidade de 40 MWh e unha potencia de 20 MW. O emprego previsto é de 15 directos durante a fase de construción e 1 emprego directo durante a fase de operación e mantemento.

Proxectos en estudo

Adicionalmente están en estudo os seguintes proxectos que serían realizados por terceiros:

Proxecto 1

Proxecto Roblum, consistente nunha central eléctrica de 50 MW de biomasa (forestal e agrícola) promovida por Reolum e condicionada á poxa de xeración con biomasa e á obtención de autorizacións administrativas.

 • Tecnoloxía renovable (neutra en CO2) e xestionable.

 • Localización idónea (dispoñibilidade de auga, conexión á rede eléctrica e loxística).

 • Investimento relevante e actividade económica sostida.

 • Creación de emprego directo (construción e explotación) e indirecto (explotación sostible de montes).

 • Ingresos suplementarios para agricultores da zona pola utilización de subprodutos agrícolas.

Proxecto 2

Proxecto de reutilización da desulfuradora, utilizando parte das instalacións (desulfuradora) para a fabricación de materiais comerciais a partir de subprodutos. Require realizar probas a escala real e están en análise os impactos sobre o desmantelamento.

Proxecto 3

Proxecto para converter a antiga residencia ou as vivendas de empregados nun centro de ocio e vacacional orientado a familias monoparentais ou vulnerables e a menores (en estudo por parte da Fundación Naturgy).

Proceso de desmantelamiento de las centrales nucleares

El principal objetivo de la Fundación Naturgy, que responde a la Fundación Naturgy en España, es contribuir a la sensibilización y educación en la protección del medio ambiente y promover valores y acciones dirigidos a mejorar la calidad de vida de la población, en todas aquellas comunidades y países en los que está presente la compañía

 • Demolición mediante maquinaria:
 • Por empuje o tracción o Mediante retroexcavadoras implementadas con cizallas demoliendo la estructura desde su parte superior hacia su parte inferior.
 • Mediante martillos hidráulicos montados sobre equipos móviles.
 • Por voladura controlada provocando el colapso de una estructura o edificación mediante la utilización de explosivos.
 • Demolición mediante maquinaria:
 • Por empuje o tracción o Mediante retroexcavadoras implementadas con cizallas demoliendo la estructura desde su parte superior hacia su parte inferior.
 • Mediante martillos hidráulicos montados sobre equipos móviles.
 • Por voladura controlada provocando el colapso de una estructura o edificación mediante la utilización de explosivos.
 • Demolición mediante maquinaria:
 • Por empuje o tracción o Mediante retroexcavadoras implementadas con cizallas demoliendo la estructura desde su parte superior hacia su parte inferior.
 • Mediante martillos hidráulicos montados sobre equipos móviles.
 • Por voladura controlada provocando el colapso de una estructura o edificación mediante la utilización de explosivos.
 • Picado de resaltos y zapatas por encima de cota.
 • Relleno de huecos con material adecuado.
 • Nivelado de la zona.
Naturgy e Enagás Renovable recibirán financiamento do programa ‘Innovation Fund’ para a planta de hidróxeno verde de La Robla

A planta de produción de hidróxeno renovable de La Robla (León), promovida por Naturgy e Enagás Renovable, foi proposta pola Comisión Europea para recibir 42 millóns de euros no marco do Fondo de Innovación, programa destinado ao despregamento de tecnoloxías, procesos e produtos innovadores que contribúan aos compromisos de descarbonización da Unión Europea.

Naturgy e Enagás Renovable presentan en La Robla a futura planta de hidróxeno renovable, cuxa capacidade de produción se multiplicará ata 280 MW

Esta nova planta, cunha posta en marcha prevista en 2026 e un investimento estimado de 485 millóns de euros, situarase nos terreos da antiga central térmica de Naturgy, cuxo peche definitivo foi autorizado en 2020 e que actualmente se encontra en proceso de desmantelamento. Naturgy e Enagás Renovable puxeron en marcha a sociedade conxunta Robla Hub para levar a cabo o proxecto.

Naturgy completa con éxito a voadura das torres de refrixeración da central térmica de La Robla

Naturgy realizou hoxe con éxito a voadura controlada das torres de refrixeración da central térmica de La Robla, tras varias semanas de preparación. A operación levouse a cabo coas máximas medidas de seguridade, o mínimo impacto ambiental e cun cumprimento rigoroso da normativa vixente. O desmantelamento da central desenvólvese segundo o programa establecido e xa se executaron preto do 50% dos traballos previstos.

Información de interese