Certificacións

Apostamos pola implantación e certificación de sistemas integrados de xestión

Durante anos contamos cun sistema integrado de xestión de calidade, medio ambiente, seguridade e saúde (SIG), certificado segundo os requisitos da ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, que cada ano se audita externamente. 

Ambientais

Un dos principios da nosa política ambiental global é ter un sistema de xestión ambiental auditado e certificado externamente, de acordo cos criterios da política global para o sistema de xestión integrado.

Seguridade e saúde

Temos un sistema de xestión de seguridade e saúde laboral, auditado e certificado por terceiros de acordo coa especificación ISO 45001 e cuxo alcance é global, incluíndo todas as empresas e países.

Calidade

O noso sistema de xestión da calidade inclúe a auditoría do modelo de atención ao cliente.