Goberno corporativo

Goberno corporativo, en constante evolución

O goberno réxese en Naturgy acorde cos principios de eficacia e transparencia establecidos segundo as principais recomendacións e estándares internacionais. O conxunto de normas de goberno está formado polos Estatutos Sociais, o Regulamento do Consello de Administración e as súas comisións, o Regulamento da Xunta Xeral de Accionistas, a Política de Dereitos Humanos e o Código Ético.

Órganos e normas de goberno

Aquí encontrarás información sobre el Consejo de Administración, sus Comisiones, los Estatutos Sociales, el Reglamento del Consejo de Administración o el Reglamento de la Junta de Accionistas.

Informe Anual de Goberno Corporativo

Aquí puedes consultar toda la información de los últimos años sobre la estructura y las prácticas de buen gobierno  del Grupo.

Informes da Comisión de Auditoría e da Comisión de Nomeamentos e Retribucións

Aquí encontrarás información sobre a Comisión de Auditoría e a Comisión de Nomeamentos e Retribucións.
 

Documentación de interese

Política de comunicación con accionistas, investidores e asesores de voto da sociedade

Naturgy Energy Group, S.A. entende a transparencia informativa como factor clave no desenvolvemento do seu compromiso con mercados, accionistas, asesores de voto e investidores institucionais, tanto de renda variable e renda fixa coma de investimento socialmente responsable.

Código Interno de Conduta en materia relativa aos mercados de valores

O Regulamento Interno de Conduta de Naturgy Energy Group, S.A. en materias relativas aos mercados de valores ten por obxecto establecer os criterios de comportamento aos que quedan obrigados os seus destinatarios nas operacións sobre valores incluídos no ámbito obxectivo da norma, e o seu fin é o de contribuír a dar transparencia e seguridade aos investidores.

Politica Xeral de Comunicación

A comunicación e a transparencia da información a través de todas as canles habilitadas é un dos máis importantes compromisos cos nosos grupos de interese e coa sociedade. Para conseguir este obxectivo, a comunicación da compañía deberá ser sempre rigorosa, veraz, clara e contrastable.