Promovemos un ámbito de traballo de calidade e seguro, priorizando o desenvolvemento persoal e profesional

A nosa estratexia de persoas “Compromiso 360º” pon a experiencia do equipo no centro das decisións e accións


Na práctica, isto quere dicir que estamos comprometidos a desenvolver e mellorar a
experiencia profesional das persoas,
 cunha visión compartida de futuro a través de catro eixes concretos: Talento transformador e diverso, Experiencia flexible do empregado, Marco organizativo dinamizador e Cultura Naturgy.

Contamos cun modelo global de selección homoxéneo para todos os negocios e países onde operamos, co que garantimos as mellores prácticas na identificación, captación e retención do talento.

rigor e profesionalidade das persoas que forman parte da compañía, o interese pola aprendizaxe continua e o autodesenvolvemento, o espírito innovador, así como o compromiso sostible e a implicación nos obxectivos da compañía, son características do perfil dos profesionais en todas as xeografías e negocios.
O noso equipo
Universidade Corporativa

Os nosos compromisos coas persoas

Mellores prácticas

Aplicámolas na identificación, captación e fidelización do talento necesario para o desenvolvemento dos negocios, asegurando os principios de equidade e non-discriminación por ningunha causa.

Desenvolvemento

Favorecer o desenvolvemento profesional das persoas dentro do modelo de xestión do talento, asegurando a posta a disposición, para todos os profesionais, dos medios, programas e ferramentas necesarias para potenciar as súas habilidades e competencias.

Motivación

Promover un ámbito de traballo motivador que asegure o recoñecemento interno da cultura do esforzo, a autonomía necesaria para poder crear, desenvolver e innovar, e un marco de compensación total en concordancia.

Flexibilidade

Promover a implantación efectiva de mecanismos de flexibilidade que faciliten o equilibrio entre vida profesional e persoal e favorezan o desenvolvemento humano e social das persoas.

Diversidade

Fomentar a diversidade e a igualdade de oportunidades nunha contorna de respecto, escoita e diálogo permanente, prestando especial atención á inclusión da discapacidade e facendo extensible este compromiso aos provedores e empresas colaboradoras.

Interlocución

Promover unha interlocución constante entre a compañía e os representantes sociais que permita a retroalimentación para a toma de decisións.

Traballa connosco

Universidade Corporativa

Seguridade e saúde