Consulte aquí as cotizacións en tempo real

Última actualización: 

Cotizacións
Calculadora financeira
Calendario financiero

Data

9 abril – Pago dividendo complementario 2023

2 abril – Xunta Xeral de Accionistas 2024

Noticias

De interese

Xunta Xeral Ordinaria de Accionistas 2024
Información privilexiada
Dividendos
Goberno corporativo
Cotizacións
Resultados trimestrais

Contacto