Comprometidos coa sociedade e contigo

Plan de Sustentabilidade a 2025

O noso Plan de Sostibilidade está definido de forma integrada co Plan Estratéxico e conta con sólidos obxectivos no ámbito medioambiental, social e de gobernanza. Conta con 6 pancas de actuación e 70 obxectivos comprometidos e aliñados cos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible.

Goberno reporting
Xestión do risco
Compliance

Principais indicadores

Obxectivo de Desenvolvemento Sostible (ODS)

Manter e renovar a Certificación ISO37001 e UNE19601 (xestión antisuborno e compliance penal)
Ambición 2025
Renovar

Nivel de cobertura de auditorías ASG sobre volume de compra con risco alto ASG (%)
Ambición 2025
>95

Índice internacional BitSight de Naturgy Energy Group
Ambición 2025
790

Cambio climático e transición enerxética
Economía circular e ecoeficiencia
Capital natural e biodiversidade
Goberno e xestión ambiental

Principais indicadores

Obxectivo de Desenvolvemento Sostible (ODS)

Emisións absolutas GEI alcances 1+2 e alcance 3 (millóns t CO2 equivalente)*
Ambición 2025
11,4
116,3

Intensidade de CO2 en xeración eléctrica (t CO2/GWh) 171
Ambición 2025
171

Mix de xeración de orixe renovable medida en potencia instalada sobre total do grupo (56%)
Ambición 2025
56

* Emisións alcance 1+2 2017: 21,8; emisións alcance 3 2017: 142,6

Dixitalización
Servizos de Valor Engadido
Calidade do servizo

Principais indicadores

Obxectivo de Desenvolvemento Sostible (ODS)

Satisfacción global coa calidade do servizo
Ambición 2025
8,0

% interacción canles dixitais*
Ambición 2025
53,8

* Este indicador expresa a porcentaxe de interaccións que realiza un cliente a través de canles dixitais respecto do total de interaccións. Datos consolidados de España, Arxentina, Brasil e Chile Gas.

Transformación
Xestión do talento
Diversidade 
Seguridade e saúde

Principais indicadores

Obxectivo de Desenvolvemento Sostible (ODS)

Satisfacción do empregado (eNPS) – 0 a 100. Número de accións con impacto en satisfacción global
Ambición 2025
Medición en 2021 con obxectivos de mellora a partir da primeira medición

Mulleres en postos directivos (%)
Ambición 2025
>40

Índice de frecuencia de accidentes con tempo perdido persoal propio
Ambición 2025
0,12

Índice de gravidade de accidentes con tempo perdido persoal propio
Ambición 2025
6,15

Novos negocios
Optimización
Innovación

Principais indicadores

Obxectivo de Desenvolvemento Sostible (ODS)

Retos e probas de concepto con startups en programas de innovación aberta (N.º)
Ambición 2025
>100

Número de proxectos de gas renovable e hidróxeno en servizo (número)
Ambición 2025
>30

Vulnerabilidade enerxética
Contribución social
Transición xusta

Principais indicadores

Obxectivo de Desenvolvemento Sostible (ODS)

Investimento social total (millóns de euros)*
Ambición 2025
>8

* Incluye Inversión social en la comunidad local e inversión filantrópica. Se estima que cuando se disponga de una metodología de valoración del Impacto social estas cifras variarán y se establecerán objetivos definitivos.

Transformamos o mundo a través da enerxía, abordando con determinación os retos da transición enerxética e as demandas da sociedade e dos nosos clientes, traballando con excelencia, transparencia e o talento dun equipo comprometido. E queremos facelo xuntos: cos nosos empregados, clientes, accionistas e colaboradores. Sobre a base de catro valores que están no ADN da compañía: 

Forward Vision: innovando para un futuro mellor

Transformamos o mundo dende a innovación, a proactividade e a capacidade de adaptación, afrontando os retos e impulsando as oportunidades da transición enerxética, os novos modelos de negocio e a dixitalización.

 

People Oriented: transformando dende o lado máis humano

Transformamos o mundo dende a proximidade, a transparencia e a confianza, activando o seu firme compromiso coas persoas -empregados, clientes, accionistas e colaboradores- e transformando o talento e a paixón en impacto positivo.

Excellence Driven: traballando con excelencia

Transformamos o mundo dende o liderado, a determinación e a mellora continua, apostando pola xeración de valor dende cada un dos negocios e mercados, e respondendo con rigor ás expectativas de todos os stakeholders.


One Planet: por unha sociedade máis sostible

Transformamos o mundo dende a sostibilidade, o respecto e o compromiso co ambiente, sociedade e goberno corporativo, demostrando ser unha empresa responsable que contribúe de xeito relevante ao progreso, o benestar e o futuro do planeta.

Linhas de traballo

Información de interese

Índices de sustentabilidade

Carbon Disclosure Project (CDP)
Ano de inclusión: 2009. Líder mundial pola nosa acción fronte ao cambio climático e duodécima ocasión na que a puntuación nos coloca entre o grupo de líderes mundiais pola nosa acción en favor do clima. Ademais, fomos recoñecidos cun nivel de “Dirección” pola xestión dos recursos hídricos.
FTSE4Good
Ano de inclusión: 2001. Renovación do liderado entre as empresas máis sostibles do sector Utilities.
Euronext Vigeo
Ano de inclusión: 2013. Continuamos formando parte das variantes de Euronext Vigeo, Europe 120 e Eurozone 120, a partir da avaliación realizada pola axencia cada dous anos.
MSCI
Ano de inclusión: 2014. Fomos avaliados en 2022 por esta axencia de rating na que conseguimos de novo a máxima valoración (AAA).
Sustainalytics
Ano de inclusión: 2017. Mantemos un perfil de risco baixo fronte ás 712 utilities avaliadas e fomos recoñecidos co distintivo ESG Industry Top-Rated.
ISS ESG
Ano de inclusión: 2014. Mantémonos dentro do 10% de empresas do sector con mellor valoración.
Ecovadis
Valorado coa medalla de ouro o noso desempeño en materia social, medioambiental e de bo goberno por parte deste provedor mundial de cualificación de sostibilidade empresarial.
S&P Global
Ano de inclusión: 2004. Membros do Sustainability Yearbook 2023.