Os nosos proxectos

A innovación permítenos transformar riscos en oportunidades

Liñas estratéxicas

Renovables e almacenamento

Apostamos por un mix enerxético equilibrado e unha xestión eficiente dos recursos renovables, desenvolvendo proxectos e iniciativas innovadoras.

Gas renovable

Desenvolvemos proxectos a escala comercial para producir e inxectar gas renovable na rede, o que fomenta un modelo enerxético sostible e circular.

Hidróxeno

Producimos este gas renovable vía electrólise utilizando preferentemente os excedentes de electricidade renovable para o seu uso no sector doméstico, industrial ou mobilidade.

Mobilidade sostible

Desenvolvemos solucións sostibles tanto no transporte pesado como o lixeiro, a través do uso e desenvolvemento do biometano, o hidróxeno verde, a electricidade e o GNV.

Xeración distribuída

Contamos con infraestruturas e sistemas intelixentes que permiten descentralizar os puntos de distribución de enerxía, o que revoluciona os modelos actuais.

Coñece os nosos proxectos de innovación

Cremos na innovación como unha aposta para fomentar a eficiencia enerxética, a sostibilidade e a loita contra o cambio climático. Por iso, desenvolvemos diferentes proxectos para afrontar os retos do sector enerxético como parte da nosa vocación e compromiso coa sociedade.

Hidróxeno

La Robla

Desenvolvemento de planta de produción de hidróxeno que contará cunha capacidade de produción que alcanzará ata 280 MW e se situará nos terreos da antiga central térmica de Naturgy, cuxo peche definitivo foi autorizado en 2020 e cuxo desmantelamento finalizará durante 2024. Ademais, o desenvolvemento da planta levará asociada a posta en marcha dun proxecto de xeración solar fotovoltaica composto por diversos parques situados en municipios estremeiros.

Hidróxeno

Meirama

Desenvolvemento de hub de hidróxeno renovable nos terreos da antiga central térmica de Meirama, cunha potencia inicial de 30 MW, escalable ata un potencial total de 200 MW. Producirá máis de 4.000 toneladas de hidróxeno renovable ao ano nunha primeira fase e alcanzará 30.000 toneladas anuais. Considera a instalación dunha planta de electrólise alimentada con enerxía 100 % renovable. Este proxecto forma parte do Programa de Incentivos á cadea de valor innovadora e de coñecemento do hidróxeno renovable, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia e o Mecanismo de Recuperación e Resiliencia, do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, e está “financiado pola Unión Europea – NextGenerationEU”.

Xeración renovable e almacenamento

Campo de probas fotovoltaicas en La Nava

O proxecto consiste en instalar paneis bifaciais na planta fotovoltaica La Nava, en Cidade Real, para realizar probas e optimizar a súa xestión. O campo de probas xurdiu para maximizar a rendibilidade e competitividade das plantas fotovoltaicas, e impulsar así o desenvolvemento das enerxías renovables.

Gas renovable

Vertedoiro Elena

Outro caso de éxito foi a construción da planta de upgrading de biometano no vertedoiro Elena, un vertedoiro pechado que produce biogás situado nos terreos da emblemática actuación urbanística de Parc de L’Alba en Cerdanyola del Vallès. A instalación da planta permite a eliminación do queimado en facho do biogás xerado e o aproveitamento de gas renovable na rede de gas. Esta instalación foi, en xuño de 2021, a primeira en inxectar gas renovable procedente de vertedoiro na rede de distribución de gas de España.

Gas renovable

Unidade mixta de gas renovable

Un dos casos de éxito que a compañía levou a cabo neste ámbito é a Unidade mixta de gas renovable que, xunto con EnergyLab e a Empresa Pública de Depuración de Bens (A Coruña), conseguiu resultados notables, como a posta en marcha na depuradora de Bens dunha planta de purificación baseada en membranas e a primeira planta de metanación biolóxica en España. Ademais, vaise apostar pola investigación doutros gases renovables, como o hidróxeno verde e o bio-syngas, o que permitirá avaliar o seu impacto nas infraestruturas actuais e nas instalacións de consumidores finais.

Gas renovable

Planta de biometano de Vilasana

Planta agroalimentaria Porgaporcs, situada en Vilasana (Lleida) e propiedade de Ecobiogas, introduce todos os residuos orgánicos e zurros que recibe nun dixestor que xera biogás e que, unha vez refinado, se converte tamén en biometano. A planta dispón dun surtidor de biometano onde xa encheron os seus depósitos dous tipos de vehículos que forman parte do proxecto piloto: dous vehículos lixeiros da marca SEAT e un vehículo pesado da recollida de residuos municipais.

Renovables

GIRA Wind

Xunto con Ruralia, Posteléctrica e Invenergy Services, impulsamos a xestión do desmantelamento de parques eólicos e a valorización das turbinas desmontadas. A iniciativa persegue, en primeiro lugar, a inspección e posta a punto de turbinas en situación de prestar anos de servizo, tanto de xeito integral coma en forma de recambios. En segundo lugar, o procesamento dos compoñentes que non sexan aptos para seguir funcionando pero que si poidan ser materias primas de segunda vida.

O proxecto baséase nunha planta experimental en Almazán (Soria), na que se probarán diversas tecnoloxías e liñas de procesamento. Posteriormente, despregaranse plantas en distintos puntos co obxectivo de manter unha estreita relación cos territorios e os seus axentes locais.

Renovables

NextFloat

Participamos nun consorcio internacional para impulsar o desenvolvemento industrial e competitivo da enerxía eólica mariña en Europa. O proxecto implantará e testará un innovador sistema eólico flotante de 6 MW de potencia, no Mar Mediterráneo, fronte ás costas de Francia (Mistral), co obxectivo de probar a súa escalabilidade e futuro desenvolvemento comercial.

O proxecto foi avalado pola Unión Europa e será financiado con 15,9 millóns de euros polo programa Horizon Europe.

Xeración distribuída

Laboratorio de autoconsumos

Desenvolvemos un laboratorio de tecnoloxías de autoconsumo e almacenamento electroquímico a pequena escala que nos permite compoñer as solucións máis eficientes para cada un dos casos que nos formulen os nosos clientes.

Hidróxeno

Proxecto Zeppelin

Ten como obxectivo xeral investigar un conxunto flexible de tecnoloxías de produción e almacenamento de hidróxeno verde baseadas no aproveitamento de residuos e subprodutos, buscando mellorar de forma significativa os custos e a eficiencia da produción deste vector enerxético.

Xeración renovable e almacenamento

Proxecto UNDERGY

O proxecto UNDERGY investigará as bases tecnolóxicas para mellorar a competitividade do almacenamento estacionario de enerxía renovable mediante hidróxeno verde. Formula o aproveitamento da enerxía renovable, integrando nunha rede intelixente a xeración renovable e o almacenamento estacional de enerxía de alta capacidade.

Gas renovable

Greene

Formamos unha sociedade (W2BM) xunto con Greene para desenvolver durante os próximos anos unha tecnoloxía que permita a obtención de gas renovable a partir de gas de síntese para a súa inxección na rede de distribución ou para o uso en mobilidade, o que supón unha nova vía para producir gas baixo en carbono. Trátase do primeiro proxecto deste tipo en España para a produción de biogás natural sintético a partir da valorización material de residuos industriais de complicada xestión, realizando así unha importante achega á economía circular.

Gas renovable

Wildfire

Xunto coa empresa australiana Wildfire alcanzamos un acordo para investigar e desenvolver unha novidosa tecnoloxía de gasificación, que permite obter hidróxeno verde de alta calidade, a partir do tratamento termoquímico dunha ampla gama de residuos secos urbanos e agrícolas.

Con esta colaboración, Wildfire operará unha planta piloto en Brisbane (Australia) de produción de hidróxeno para o seu uso en calquera aplicación, incluída a mobilidade. Pola nosa banda, aproveitaremos a nosa experiencia en proxectos de gases renovables para validar o proceso e asegurar a súa escalabilidade a nivel industrial, co obxectivo de estudar a súa implementación en España e en Europa.