Capital natural e biodiversidade

 • Respectar o capital natural, a biodiversidade e o patrimonio cultural nos ámbitos onde se desenvolve a actividade do grupo, identificando, valorando e realizando o seguimento durante o ciclo de vida das instalacións, dos impactos e das dependencias sobre a biodiversidade.

 

 • Integrar a biodiversidade no deseño e operación dos proxectos para reducir progresivamente os impactos ambientais negativos, evitando na medida do 
  posible o desenvolvemento da actividade preto de zonas de alto valor para a biodiversidade, especialmente áreas protexidas, implementando un enfoque preventivo baseado na xerarquía de mitigación de impactos (evitar, mitigar, restaurar e compensar) e impulsando o desenvolvemento de solucións baseadas na natureza.

 

 • Previr na medida do posible a alteración da vexetación, evitando a deforestación nos ámbitos de operación e fomentar ao longo da cadea de 
  valor a mitigación dos impactos significativos nos bosques.

 

 • Alcanzar a non-perda neta de biodiversidade, promovendo a creación neta de capital natural sempre que sexa posible.
 • Estamos empezando a aplicar as recomendacións do Task Force on Nature-Related Financial Disclosure (TNFD).
 • Para os novos proxectos, realizamos estudos ambientais e sociais pormenorizados, elixindo a alternativa de menor afección aos ecosistemas e as persoas, e incluíndo as medidas preventivas e correctoras necesarias para garantir a súa sostibilidade. 
 • Nas instalacións que están en operación, levamos a cabo estudos periódicos de seguimento do estado ambiental e ecolóxico da contorna, co fin de coñecer a magnitude dos impactos e implantar as medidas adicionais necesarias. 
 • Impulsamos a innovación en solucións baseadas na natureza nos nosos procesos.
 • Realizamos iniciativas para a conservación de especies e espazos naturais co fin de conservar e mellorar a biodiversidade.
 • Cando as instalacións chegan ao final da súa vida útil, restauramos as localizacións para mellorar o capital natural e a biodiversidade.
 • Realizamos, a través da nosa Fundación Naturgy, xornadas de voluntariado ambiental para difundir coñecemento relacionado coa biodiversidade e sensibilizar os empregados e as súas familias. 
 • Colaboramos coas Administracións públicas, universidades, asociacións conservacionistas e outras entidades nas nosas iniciativas e na creación e difusión de coñecemento técnico para mellorar a biodiversidade e o capital natural.

Feitos que avalan o noso compromiso

* Dato 2023
** Evolución en 2023 respecto a 2017

Informe de Biodiversidade 2020 I 22

Novo Pacto pola Biodiversidade e o Capital Natural

En 2013, asinamos o Pacto pola biodiversidade e desde entón participamos nesta iniciativa que coordina a Fundación Biodiversidade do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico. En maio de 2023, subscribimos o novo Pacto pola Biodiversidade e o Capital Natural, asumindo o máximo nivel de ambición e apoiando así os obxectivos do Marco Mundial Kunming-Montreal da Diversidade Biolóxica. En concreto, comprometémonos a avaliar (identificar e difundir os impactos e dependencias da biodiversidade e o capital natural máis relevantes derivados da actividade da empresa), actuar (desenvolver e poñer en práctica unha folla de roteiro para diminuír os riscos e aproveitar as oportunidades) e divulgar os esforzos realizados e logros alcanzados en materia de conservación da biodiversidade.

Iniciativas en biodiversidade

O capital natural e a biodiversidade convertéronse en piares estratéxicos na nosa xestión do medio ambiente que se basea en mellorar o noso impacto sobre os ecosistemas a través da diminución das emisiónsdo consumo de recursos e da produción de residuos, ademais de desenvolver accións directas sobre a biodiversidade.

Accede ao noso mapa de iniciativas en materia de biodiversidade en todos os países onde estamos presentes que conta cunha descrición de cada proxecto.

Polinización e redes de distribución de enerxía

Está cientificamente demostrado que tanto as rúas de seguridade eléctricas coma os gasodutos, polas condicións necesarias para a súa correcta operación, xeran espazos abertos, ben iluminados, con vexetación herbácea e en menor proporción de matogueiras, que constitúen un hábitat axeitado para os polinizadores.

Actuacións

A creación do Lago Meirama no val das Encobras, Cerceda (A Coruña) é unha das maiores actuacións de rehabilitación medioambiental realizadas en España. A transformación da antiga mina de lignito a ceo aberto nun lago artificial xerou un grande espazo protexido de biodiversidade, que supoñerá un impulso ao desenvolvemento económico e turístico da zona. O Lago Meirama é o primeiro lago artificial do mundo que poderá ser usado como depósito de auga, grazas á óptima boa calidade das súas augas.
En maio de 2020 culminaba o proxecto de rehabilitación ambiental coa transferencia do Lago Meirama ao Dominio Público Hidráulico.

GREFA

En 2016 asinamos un convenio con GREFA para a restauración de casetas de transformadores en desuso para proporcionar lugares de reprodución e refuxio a diferentes especies silvestres. 

Voluntariado ambiental

Dende 2014, voluntarios da compañía realizan actuacións dirixidas á mellora dos ámbitos onde estamos presentes. 

Campamento Tortuguero

Este proxecto, en colaboración co Centro da Conservación da Tartaruga Mariña de Tuxpan (Veracruz, México), ten como obxectivo a protección dos niños de tartaruga verde e tartaruga lora, para asegurar así o éxito na reprodución destas especies. Os traballos desenvolvidos han consistido na elaboración dun diagnóstico previo e no deseño dun plan de acción para conservar estas especies. Posteriormente, participouse nalgunhas das medidas identificadas, como o apoio para a remodelación do centro, a subministración de medios de locomoción, a capacitación de voluntarios, a divulgación para a protección das especies dirixida á comunidade e escolas locais e na solta de crías de tartaruga verde.

Colaboracións