REMIT. Integridade e transparencia do mercado almacenista de enerxía

Naturgy participa no desenvolvemento de mercados almacenistas de enerxía competitivos a través de mecanismos que fomentan a súa integridade e transparencia. En concreto, o Regulamento da Unión Europea n.º 1.227/2011, sobre a Integridade e a Transparencia do mercado almacenista de enerxía (REMIT), obriga ás empresas xeradoras, como participantes no mercado, á difusión de xeito efectivo e oportuno de información relacionada coa capacidade e utilización das súas instalacións de produción, almacenamento, consumo ou transporte de enerxía eléctrica, incluída a indispoñibilidade planificada ou non das devanditas instalacións.

A compañía, en cumprimento da lexislación vixente, publica a continuación información sobre as súas unidades de xeración en España. Estes datos serán debidamente revisados, en canto ao seu contido e/ou formato conforme sexa requirido.

Electricidade

Documentos relacionados

(*) Adicionalmente, en cumprimento dos Procedementos de Operación 2.5 e 3.6, as indispoñibilidades programadas e en curso publícanse na seguinte ligazón da Plataforma IIP (Inside Information Platform) de OMIE-MIBGAS.

Gas

Transparencia nos mercados – UMMS (Urgent Market Messages)

O artigo 4.1 de REMIT dispón que os participantes no mercado deben difundir de xeito efectivo e oportuno calquera información relativa á capacidade e utilización das súas instalacións de produción. 

UFG contratou a plataforma IIP proporcionada por MIBGAS e OMIE e dende o 1 de xaneiro de 2021 toda a información poderase consultar no seguinte enderezo web:

O artigo 4.1 de REMIT dispón que os participantes no mercado deben difundir de maneira efectiva e oportuna calquera información relativa á capacidade e utilización das súas instalacións de produción.

UFG, como participante no mercado, cumpre coas obrigacións establecidas por REMIT e o seu Regulamento de Execución. Desde a compañía apoiamos todas as iniciativas que fomenten o desenvolvemento dos mercados e contribúan a aumentar a competencia.

A partir do 1 de xaneiro de 2021, os participantes do mercado europeo deben publicar a súa información privilexiada nunha IIP (Inside Information and Transparency Platform) validada por ACER.

Co desenvolvemento dunha Plataforma IIP, MIBGAS e OMIE ofrecen aos participantes do mercado ibérico os seguintes servizos, tanto do sector eléctrico como do sector gasista para que estes poidan cumprir co artigo 4 de REMIT:

  • Publicación de información privilexiada.
  •   Diseminación da información privilexiada de forma centralizada e certificada a través de fontes web.
  •  Almacenamento da información privilexiada publicada e posibilidade de descarga da mesma.

 

O acceso á información publicada na IIP é de carácter público e gratuíto para todos os interesados, non só para os axentes de MIBGAS e OMIE, senón para calquera participante doutros mercados almacenistas, co fin de promover a transparencia e a difusión de información de forma centralizada ao máximo de usuarios posibles.

UFG contratou a plataforma IIP proporcionada por MIBGAS e OMIE e desde o 1 de xaneiro de 2021 toda a información poderase consultar na seguinte dirección web: https://umm.mibgas.es/gas/.

Documentos relacionados

(*) Estes ficheiros reflicten a situación na data e hora de xeración que se indica no mesmo. As indispoñibilidades programadas e en curso pódense consultar, con información actualizada para a data e hora, na web de MIB-Gas.