Economía circular e ecoeficiencia

  • Impulsar a economía circular mediante a utilización eficiente dos recursos (enerxía, auga…) e a xestión de residuos para reducir os impactos ambientais sobre o medio.

 

  • Fomentar o gas renovable como vector enerxético e de almacenamento que facilite a transición a un modelo de economía circular e neutro en carbono.
  • Melloramos continuamente a ecoeficiencia dos nosos procesos para minimizar os impactos ambientais das nosas actividades, mediante a redución do consumo de enerxía, dos recursos naturais e materiais, e da xeración de residuos.

 

  • Reciclamos e valorizamos os residuos que producimos.

 

  • Reducimos a captación e consumo de auga, especialmente de auga doce.

 

  • Evitamos o uso de auga doce nas nosas instalacións situadas en zonas de estrés hídrico, mediante o tratamento e reutilización de augas residuais procedentes de poboacións ou industrias próximas, como práctica de simbiose industrial.

 

  • Impulsamos a produción de biometano, un gas renovable neutro en emisións de CO2 producido a partir de residuos orgánicos urbanos, gandeiros ou agrícolas, nun modelo de economía circular.

 

  • Colaboramos coas Administracións públicas, asociacións e outras entidades para a creación e difusión de coñecemento técnico co fin de impulsar a economía circular.

Feitos que avalan o noso compromiso

* Dato 2023
** Evolución en 2023 respecto a 2017

Pódeche interesar

Gas renovable: proxectos e informes
O biogás e o biometano como panca crave na descarbonización da economía española