Sociedade

Queremos seguir contribuíndo ao desenvolvemento social e económico, e para iso buscamos novos usos para as localizacións

As nosas accións na transición cara a unha actividade baixa en carbono sempre se realizan de forma responsable coa sociedade

Nos traballos de desmantelamento consideráronse como prioritarios os procedementos de seguridade e as medidas medioambientais que non afecten a terceiros nin á contorna. Para iso, prímase que as técnicas de demolición sexan mínimas en riscos, e que os materiais e equipos de desmantelamento sexan revalorizados e reciclados.

Para darlle unha segunda vida ás localizacións, trazamos un plan de investimento nas zonas afectadas que prima as tecnoloxías de xeración máis eficientes, menos emisoras e máis respectuosas co medio ambiente, entre as que salientan a aposta polo desenvolvemento de parques fotovoltaicos e eólicos; o desenvolvemento de tecnoloxías asociadas á produción de hidróxeno e as cesións de terreos e instalacións a entidades e institucións para a súa dedicación a outros fins sociais.

Ingresos

Ingresos relevantes para o municipio, vía taxas e ICIO, aínda que non son recorrentes

Xeración

Xeración de emprego, tanto cualificado como non cualificado, con posibilidade de ser ocupado por persoas da contorna

Actividade económica

Xeración de actividade económica na zona, nalgúns casos coa contratación directa de servizos

Por mor dos desmantelamentos, trazamos un plan de investimento nas zonas afectadas que prima as tecnoloxías de xeración máis eficientes, menos emisoras e máis respectuosas co medio ambiente.

Os plans alternativos ata a data concrétanse en:

  • Desenvolvemento de parques fotovoltaicos e subestación.
  • Planta de hidróxeno verde xunto con Enagás Renovable.
  • Parques Eólicos de Meirama, As Encrobas e nova subestación, con Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable dende novembro e decembro de 2022, respectivamente.
  • Desenvolvemento de hub de produción de hidróxeno verde xunto con Repsol e Reganosa.
  • Planta de biogás xunto con Repsol e Reganosa.
  • Cesión ao Concello de Tineo do poboado anexo á central para dedicalo a fins sociais.