Colaboracións e adhesións

Contamos dende hai anos cun Sistema Integrado de Xestión (SIX) de calidade, medio ambiente, seguridade e saúde, certificado segundo os requisitos das normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001, que é auditado externamente, todos os anos. Estas auditorías son realizadas por AENOR e TÜV Rheinland para todos os negocios.

Complementariamente, a actividade de servizos enerxéticos incluída na comercialización de gas natural e electricidade en España está certificada segundo a norma ISO 50001 de sistemas de xestión da enerxía.

Participamos en organismos sectoriais e de índole sustentable

Forética, organismo de sustentabilidade
Pertencemos a esta asociación líder en España e América latina que busca a integración dos aspectos sociais, ambientais e de bo goberno na estratexia e xestión das empresas.
Pacto global das Nacións Unidas
Informamos da adhesión e progreso dos dez principios sobre dereitos humanos, laborais, mellora ambiental e loita contra a corrupción do Pacto na compañía.
Funseam
A nosa compañía forma parte do padroado da Fundación sendo parte activa nos seus máximos órganos de goberno, o propio Padroado e a Comisión executiva.
Real instituto Elcano
A nosa compañía forma parte do padroado da Fundación sendo parte activa nos seus máximos órganos de goberno, o propio Padroado e a Comisión executiva. Adicionalmente participa en diversos grupos de traballo do Real Instituto Elcano.
Pacto pola biodiversidade
Adherímonos á iniciativa Española Empresa e Biodiversidade posta en marcha polo Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente a través da Fundación Biodiversidade.

Formamos parte dos órganos de goberno de: