Asia

China

En el ano 2018 comenzou as operacións neste país, coa comercialización de gas natural e gas natural licuado.

India

O mercado de GNL indio é un dos máis importantes a ámbito mundial e o seu potencial crecemento convérteo nun dos mercados máis relevantes en canto a demanda. Somos un subministrador de referencia no país, onde realizamos vendas tanto a curto como a medio prazo e onde seguimos tendo unha presenza importante a través da comercialización de cargamentos puntuais.

Omán

Neste país contamos con aprovisionamento e infraestrutura de GNL coa planta de licuefacción de Qalhat.