Gas renovable

A enerxía circular para un futuro descarbonizado

Impulsamos innovadores proxectos para desenvolver o gas renovable e inxectalo na rede de distribución de gas

desenvolvemento do biometano e do hidróxeno verde forma parte da nosa visión de futuro como compañía para transformar o actual modelo de negocio e establecer as bases para continuar creando valor a través da transición enerxética. 

Para alcanzar os obxectivos comúns de descarbonización, é necesario traballar cun mix de solucións enerxéticas que inclúa, ademais da aceleración da electrificación, un desenvolvemento cada vez maior de enerxías renovables. Porén, é igualmente necesario o impulso aos gases renovables, como o biometano ou o hidróxeno, que permiten levar a descarbonización a sectores dificilmente electrificables como, por exemplo, o sector da calor industrial ou algunhas aplicacións de transporte: en España calcúlase que, polo menos, un 40% das emisións de CO2 non teñen alternativa electrificable, para as que os gases renovables ofrecen a alternativa máis eficiente. 

O gas renovable obtense a partir do tratamento dos residuos urbanos, agrícolas, gandeiros e da industria agroalimentaria, así como da depuración das augas residuais. Ademais, pode inxectarse de forma sinxela nas redes de distribución de gas xa existentes e consumirse para os mesmos usos que o gas natural.

Beneficios dos gases renovables

Redución das emisións de gases de efecto invernadoiro ao evitar as emisións de CO2 do combustible ao que substitúen

Redución da dependencia enerxética do exterior ao producirse de forma autóctona

Fomento da economía circular, xa que contribúen á xestión sostible dos residuos agrogandeiros

Xeración de emprego e fixación de poboación en zonas rurais, xa que a produción de biometano procede principalmente dos residuos agrícolas e gandeiros

Coñece os beneficios e o potencial do gas renovable, así como os nosos proxectos neste ámbito

Os nosos proxectos

Desenvolvemos proxectos en toda a cadea de valor integrada, dende a xestión do residuo e a produción do biogás, ata a produción, distribución e comercialización do biometano.

Temos experiencia no desenvolvemento do gas renovable a escala comercial, adquirida en proxectos postos en marcha nos últimos anos, como o do vertedoiro Elena; novos proxectos que empezan a coller forma, como o proxecto de Vila-sana (Lleida); así como o situado na estación depuradora de augas residuais (EDAR) de Bens, na Coruña, cun carácter máis innovador.

Ademais, contamos cunha carteira adicional de máis de 60 proxectos en distintas fases de desenvolvemento.

Desenvolvemos, dende 2014, innovadores proxectos para coñecer e reducir os custos de produción e impulsar a inxección dos gases renovables na rede de gas. Cremos nel polo seu grande impacto na economía circular e o coidado do medio ambiente, xa que resolve o problema medioambiental das emisións contaminantes asociadas á xestión de residuos, cuxo gas xerado se liberaba ata o momento á atmosfera. Ademais, valoriza residuos de orixe urbana, de explotacións agrícolas ou gandeiras ou de estacións depuradoras de augas residuais, polo que se crean modelos de economía circular onde o produtor dos residuos tamén se ve beneficiado. Neste sentido, é importante tamén salientar que moitas destas plantas se sitúan en zonas afastadas de grandes cidades, polo que contribúe ao desenvolvemento económico do medio rural e á cohesión territorial en zonas con retos demográficos.

Fomos pioneiros no desenvolvemento do biometano en España e contamos con dúas plantas que neste momento están a inxectar na rede de gas: a Unidade Mixta de Gas Renovable, na Coruña, que produce biometano a partir de biogás obtido no proceso de depuración de augas residuais, e a Planta Elena, en Cerdanyola del Vallès, que produce biometano a partir do biogás que se obtén de residuos sólidos municipais e que marcou un fito na transición enerxética de España coa primeira inxección de gas renovable procedente de vertedoiro na rede de distribución.

Adicionalmente, temos outra planta en desenvolvemento que esperamos que inxecte á rede a partir do próximo verán, Planta Vila-sana, nos arredores de Lleida. Neste caso, o biometano obtense a partir de residuos agrogandeiros, deste xeito, apóstase polo desenvolvemento da economía local e a economía circular, ao obterse esta enerxía a través do aproveitamento dos residuos na zona.

Contamos con 2 MW de capacidade instalada de produción nas nosas dúas plantas propias de biometano.

Os nosos proxectos

Planta Elena
Unidade Mixta de Gas Renovable
Planta Vila-sana
Planta Torrefarrera
Planta Utiel
Planta Utrera

Outros proxectos que inxectan na nosa rede de distribución

Proxecto UNUE
É a segunda planta española de xeración de biometano a partir de biogás e a primeira industrial de iniciativa privada tras a de Valdemingómez. Sitúase en Burgos e é un proxecto de Biogasnalia, Enagás Emprende, Bioengas e Suma Capital. Esta planta transforma o excedente de biogás en biometano —nun proceso de upgrading— para a posterior inxección deste gas renovable na rede de Nedgia.
Planta Torre Santamaría

Esta planta converte os residuos gandeiros da granxa Torre Santamaría (Balaguer, Lleida) en biometano que inxecta na rede de Nedgia, a nosa distribuidora de gas. Este proxecto foi posible grazas ao primeiro acordo de compravenda de biometano a longo prazo en España, asinado por Torre Santamaría con Axpo Iberia.

Depósito Can Mata

Inxección de biometano na rede de distribución de residuos urbanos, procedentes deste depósito controlado, situado en Els Hostalets de Pierola (Barcelona). Conta cunha capacidade de 70 GWh/ano de biometano, equivalente ao consumo de 14.000 fogares e que evita a emisión de 17.000 toneladas anuais de CO2.

EDAR Granollers

Inxección de 24 GWh/ano de biometano na rede, procedentes da Planta de Dixestión Anaerobia e de Compostaxe do CGRVO, e na Estación Depuradora de Augas Residuais (EDAR) Granollers do Consorcio Besòs Tordera, en Barcelona, equivalente ao consumo de 4.800 fogares e que evita a emisión de 5.088 toneladas anuais de CO2.

Biomethane Initiatives

Construción dunha instalación en Noez (Toledo) pola joint venture constituída por Suma Capital e SITRA, que alcanzou un acordo con Nedgia para a inxección de 40 GWh/ano de biometano na rede de gas da nosa distribuidora. Este volume é o equivalente ao consumo enerxético anual de 6.500 fogares.

Saber máis

Outros proxectos

Proxecto zurros

Proxecto en Galicia xunto con Repsol e Reganosa para transformar en biometano os excedentes de zurro (bovinos, porcinos e avícolas) e outros residuos orgánicos desta comunidade autónoma, no que está previsto producir gas renovable para cubrir o 7% da demanda de gas en Galicia. 

Proxecto palla de arroz

Proxecto na Comunidade Valenciana xunto con Enagás e Genia para obter biometano a partir da valorización do residuo da palla de arroz, que ofrece unha solución aos problemas ambientais que se producen pola queima deste residuo. 

Investigamos dende hai anos o desenvolvemento do hidróxeno polo enorme potencial que presenta para o noso país, que pode ocupar a posición de exportador estratéxico dunha nova enerxía renovable, capaz de percorrer longas distancias, transportada nunha infraestrutura existente e integrada coa rede eléctrica detrás dun sistema enerxético eficiente e resiliente.

Así, estamos a avanzar no desenvolvemento de grandes hubs de produción de hidróxeno renovable vinculados a zonas de transición xusta, especialmente en áreas afectadas polo peche das centrais térmicas. O obxectivo dos hubs multidemanda é empurrar o desenvolvemento de novos mercados para consumos directos en industria, inxección na rede de gas para a súa comercialización con garantías de orixe, mobilidade ou produción de derivados do hidróxeno

Por exemplo, traballamos con Enagás Renovable no desenvolvemento dunha planta de hidróxeno en La Robla (León), no ámbito da central térmica pechada en 2020. O obxectivo é producir hidróxeno renovable a partir dunha planta fotovoltaica e un electrolizador cos que cubrir o consumo local e posibilitar unha futura exportación cara ao noroeste de Europa. Permitirá reducir as emisións de GEI e favorecerá a penetración de enerxías renovables en sectores de difícil electrificación.

Tamén, xunto con Repsol e Reganosa, proxectamos un hub de hidróxeno renovable de ata 200 MW en Meirama. Na fase inicial do proxecto alcanzaranse os 30 MW de potencia. No desenvolvemento completo do proxecto, a planta terá unha potencia de 200 MW e unha produción total de 30.000 toneladas anuais de hidróxeno renovable. Ao estar situado no municipio coruñés de Cerceda, zona de Transición Xusta afectada polo peche da central térmica de Meirama, o proxecto promoverá a creación de emprego estable e a formación de profesionais de alta cualificación.

A planta abastecerá a refinaría que Repsol ten na Coruña e outros consumidores. Tamén se utilizará noutras industrias, na inxección na rede gasista para ser mesturado con gas natural, e en mobilidade. Todos estes usos permitirán reducir a pegada de carbono da zona e demostrar a viabilidade da produción masiva de hidróxeno renovable e da súa distribución ao consumidor final.

Informes

O biogás e o biometano como panca clave na descarbonización da economía española
Gas renovable. O futuro da enerxía e o medio ambiente
El Artigo «O potencial do biometano nunha cidade de referencia: Lleida»
Hidróxeno. Vector enerxético dunha economía descarbonizada
Os gases renovables. Un vector enerxético emerxente