Gas renovable

L’energia circular per a un futur descarbonitzat

Impulsem projectes innovadors per desenvolupar el gas renovable i injectar-lo a la xarxa de distribució de gas

El desenvolupament del biometà i de l’hidrogen verd forma part de la nostra visió de futur com a companyia per transformar el model de negoci actual i establir les bases per continuar creant valor a través de la transició energètica.
 
Per assolir els objectius comuns de descarbonització cal treballar amb un mix de solucions energètiques que inclogui, a més de l’acceleració de l’electrificació, un desenvolupament cada vegada més gran de les energies renovables. Però és igualment necessari impulsar els gasos renovables, com el biometà o l’hidrogen, que permeten portar la descarbonització a sectors difícilment electrificables, com per exemple el sector de la calor industrial o algunes aplicacions de transport: a Espanya es calcula que, almenys, un 40% de les emissions de CO2 no tenen alternativa electrificable, per a les quals els gasos renovables ofereixen l’alternativa més eficient.

El gas renovable s’obté a partir del tractament dels residus urbans, agrícoles, ramaders i de la indústria agroalimentària, així com de la depuració de les aigües residuals. A més, es pot injectar de manera senzilla a les xarxes de distribució de gas ja existents i es pot consumir per als mateixos usos que el gas natural

Beneficis dels gasos renovables

Reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, ja que eviten les emissions de CO2 del combustible que substitueixen

Reducció de la dependència energètica de l’exterior en produir-se de forma autòctona

Foment de l’economia circular, atès que contribueixen a la gestió sostenible dels residus agroramaders

Generació d’ocupació i fixació de població en zones rurals, perquè la producció de biometà prové principalment dels residus agrícoles i ramaders

Coneix els beneficis i el potencial del gas renovable, així com els nostres projectes en aquest àmbit

Els nostres projectes

Desenvolupem projectes a tota la cadena de valor integrada, des de la gestió del residu i la producció del biogàs fins a la producció, distribució i comercialització del biometà.

Tenim experiència en el desplegament del gas renovable a escala comercial, adquirida en projectes que s’han posat en marxa en els darrers anys, com el de l’abocador Elena; nous projectes que comencen a prendre forma, com el projecte de Vila-sana (Lleida); així com el que està ubicat a l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) de Bens, a la Corunya, amb un caràcter més innovador. A més, disposem d’una cartera addicional de més de 60 projectes en diferents fases de desenvolupament.

Desenvolupem, des del 2014, projectes innovadors per conèixer i reduir els costos de producció i impulsar la injecció dels gasos renovables a la xarxa de gas. Creiem en el biometà pel seu gran impacte en l’economia circular i la cura del medi ambient, ja que resol el problema mediambiental de les emissions gasoses contaminants associades a la gestió de residus, que fins ara s’alliberaven a l’atmosfera. A més, valoritza residus d’origen urbà, d’explotacions agrícoles o ramaderes o d’estacions depuradores d’aigües residuals, i crea models d’economia circular en què el productor dels residus també se’n veu beneficiat. En aquest sentit, és important també remarcar que moltes d’aquestes plantes se situen en zones allunyades de les grans ciutats, per la qual cosa contribueix al desenvolupament econòmic del medi rural i a la cohesió territorial en zones amb reptes demogràfics.

Hem estat pioners en el desenvolupament del biometà a Espanya i disposem de dues plantes que, a hores d’ara, estan injectant a la xarxa de gas: la Unitat Mixta de Gas Renovable, a la Corunya, que produeix biometà a partir de biogàs obtingut en el procés de depuració d’aigües residuals, i la planta Elena, a Cerdanyola del Vallès, que produeix biometà a partir del biogàs que s’obté de residus sòlids municipals i que va marcar una fita en la transició energètica d’Espanya amb la primera injecció de gas renovable procedent d’abocador a la xarxa de distribució.

Produïm 2 MW de capacitat instal·lada a les nostres dues plantes pròpies de biometà.

Els nostres projectes

Planta Elena
Unidad Mixta de Gas Renovable
Planta Vila-sana
Planta Torrefarrera
Planta Utiel
Planta Utrera

Altres projectes que injecten a la nostra xarxa de distribució

Projecte UNUE

És la segona planta espanyola de generació de biometà a partir de biogàs i la primera planta industrial d’iniciativa privada després de la de Valdemingomez. S’ubica a Burgos i és un projecte de Biogasnalia, Enagás Emprende, Bioengas i Suma Capital. Aquesta planta transforma l’excedent de biogàs en biometà —en un procés d’upgrading— per injectar aquest gas renovable posteriorment a la xarxa de Nedgia.
Planta Torre Santamaría
Aquesta planta converteix els residus ramaders de la granja Torre Santamaría (Balaguer, Lleida) en biometà que injecta a la xarxa de Nedgia, la nostra distribuïdora de gas. Aquest projecte ha estat possible gràcies al primer acord de compravenda de biometà a llarg termini a Espanya, signat entre Torre Santamaría i Axpo Iberia.

Depòsit Can Mata

Injecció de biometà a la xarxa de distribució de residus urbans, procedents d’aquest dipòsit controlat situat als Hostalets de Pierola (Barcelona). Té una capacitat de 70 GWh/any de biometà, equivalent al consum de 14.000 llars, i evita l’emissió de 17.000 tones anuals de CO2.

EDAR Granollers

Injecció de 24 GWh/any de biometà a la xarxa, procedents de la planta de digestió anaeròbica i de compostatge del CGRVO i de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) Granollers del Consorci Besòs Tordera, a Barcelona, equivalent al consum de 4.800 llars, cosa que evita l’emissió de 5.088 tones anuals de CO2.

Biomethane Initiatives

Construcció d’una instal·lació a Noez (Toledo) per la joint venture constituïda per Suma Capital i SITRA, que ha assolit un acord amb Nedgia per a la injecció de 40 GWh/any de biometà a la xarxa de gas de la nostra distribuïdora. Aquest volum és l’equivalent al consum energètic anual de 6.500 llars.

Saber més

Altres projectes

Projecte purines
Projecte a Galícia, juntament amb Repsol i Reganosa, per transformar en biometà els excedents de purins (bovins, porcins i avícoles) i altres residus orgànics d’aquesta comunitat autònoma. Està previst que produeixi gas renovable per cobrir el 7% de la demanda de gas a Galícia.
Projecte palla d’arròs

Projecte a la Comunitat Valenciana, juntament amb Enagás i Genia, per obtenir biometà a partir de la valorització del residu de la palla d’arròs i que ofereix una solució als problemes ambientals que es produeixen per la crema d’aquest residu.

Des de fa anys, fem recerca per impulsar l’hidrogen, ja que presenta un potencial enorme per al nostre país, que pot ocupar la posició d’exportador estratègic d’una nova energia renovable, capaç de recórrer llargues distàncies, transportada en una infraestructura existent i integrada amb la xarxa elèctrica per tal d’aconseguir un sistema energètic eficient i resilient.

Així, estem avançant en el desenvolupament de grans hubs de producció d’hidrogen renovable vinculats a zones de transició justa, especialment en àrees afectades pel tancament de les centrals tèrmiques. L’objectiu dels hubs multidemanda és ajudar a fomentar mercats nous per a consums directes en indústria, la injecció a la xarxa de gas per comercialitzar-lo amb garanties d’origen, la mobilitat o la producció de derivats de l’hidrogen

Per exemple, treballem amb Enagás Renovable en el desenvolupament d’una planta d’hidrogen a La Robla (Lleó), a l’entorn de la central tèrmica tancada el 2020. L’objectiu és produir hidrogen renovable a partir d’una planta fotovoltaica i un electrolitzador que permeti cobrir el consum local i faci possible una futura exportació cap al nord-oest d’Europa. D’aquesta manera es podran reduir les emissions de GEH i afavorir la penetració d’energies renovables en sectors de difícil electrificació.

També, juntament amb Repsol i Reganosa, hem projectat un hub d’hidrogen renovable de fins a 200 MW a Meirama. En la fase inicial del projecte s’assoliran els 30 MW de potència. Quan el projecte s’hagi desenvolupat completament, la planta tindrà una potència de 200 MW i una producció total de 30.000 tones anuals d’hidrogen renovable. En estar ubicat al municipi de Cerceda (la Corunya), zona de transició justa afectada pel tancament de la central tèrmica de Meirama, el projecte promourà la creació d’ocupació estable i la formació de professionals d’alta qualificació.

La planta proveirà la refineria que Repsol té a la Corunya i altres consumidors. L’hidrogen també s’utilitzarà en altres indústries, en la injecció a la xarxa gasista per ser barrejat amb gas natural, i en mobilitat. Tots aquests usos permetran reduir la petjada de carboni de la zona i demostrar la viabilitat de la producció massiva d’hidrogen renovable i de la seva distribució al consumidor final.

Informes

El biogàs i el biometà com a palanca clau en la descarbonització de l’economia espanyola
Gas renovable. El futur de l’energia i el medi ambient
Article «El potencial del biometà en una ciutat de referència: Lleida»
Hidrogen. Vector energètic d’una economia descarbonitzada
Els gasos renovables. Un vector energètic emergent