Informació privilegiada

D’acord amb allò que estableix la Circular 3/2015 de la CNMV, de 23 de juny, Naturgy Energy Group, S.A. manifesta expressament que l´informació privilegiada inclosa es corresponen exactament amb els remesos a la CNMV, bé per la mateixa Societat o per tercers, i difosos per l’esmentat organisme regulador.

17-04-2024
Informació econòmica

La CNMV aixeca negociació de Naturgy Energy Group, S.A

Baixar

17-04-2024
Informació econòmica

Comunicat de TAQA en relació a les notícies aparegudes a la prensa

Baixa

17-04-2024
Informació econòmica

La CNMV suspèn negociació de Naturgy Energy Group, S.A

Baixar

16-04-2024
Informació econòmica

Comunicat de Criteria sobre converses amb un potencial grup inversor

Baixar

27-02-2024
Informació econòmica

Presentació de resultats 2023

Baixar

27-02-2024
Informació econòmica

Informe de resultats 2023

Baixar

24-10-23
Informació econòmica

Acords adoptats pel Consell d’Administració

Baixar

24-07-23
Informació econòmica

Informe Resultats 1S2023

Baixar

12-07-23
Informació econòmica

Naturgy revisa les seves expectatives financeres a 2025

Baixar

15-02-23
Informació econòmica

Presentació de resultats 2022

Baixar

15-02-23
Informació econòmica

Informe de resultats 2022

Baixar

 

11-11-2022
Informació econòmica

Presentació de resultats 9M22

Baixar

06-10-2022
Informació econòmica

Acord sobre la revisió de preus amb Sonatrach

Baixar

23-11-2021
Emissions

Resultat de la recompra d’obligacions

Baixar

16-11-2021
Emissions

Import màxim de recompra d’obligacions

Baixar

15-11-2021
Emissions

Oferta de recompra d’obligacions

Baixar

14-10-2021
Informació econòmica

Global InfraCo O (2) S.à r.l. comunica la seva decisió d’adquirir la totalitat de les accions que han acceptat l’OPA

Baixar

14-10-2021
Informació econòmica

L’opa parcial de IFM ha estat acceptada pel 10,83% del capital i la societat oferent ha renunciat a la condició d’acceptació mínima

Baixar

14-10-2021
Informació econòmica

La CNMV suspèn negociació de Naturgy Energy Group, S.A

Baixar

17-09-2021
Informació econòmica

Informe del Consell d’Administració sobre l’OPA parcial de IFM

Baixar

28-07-2021
Informació econòmica

Presentació Pla Estratègic 2021-2025

Baixar

26-01-2021
Accionistes

Anunci d’OPA dirigida al 22,689% del capital

Baixar

01-12-2020
Informació econòmica

Nou acord per a resoldre les disputes que afecten a Unión Fenosa Gas

Baixar

13-11-2020
Informació econòmica

Acord per a vendre el negoci de xarxes d’electricitat de Xile

Baixar

13-11-2020
Informació econòmica

Negociacions avançades venda actius Llatinoamèrica

Baixar

23-04-2020
Informació econòmica

Comunicat sobre l’acord amb ENI i la República Àrab d’Egipte

Baixar

16-03-2020
Informació econòmica

Tercer dividend a compte de 2019

Baixar

27-02-2020
Informació econòmica

Naturgy, ENI i la República Àrab d’Egipte han acordat els termes per a resoldre amigablement les disputes que afecten Union Fenosa Gas

Baixar

13-02-2020 
Informació econòmica

Situació de les negociacions de la Companyia amb el Govern Egipci

Baixar

Totes les comunicacions d’informació privilegiada es troben disponibles a la web de la CNMV.

Fets rellevants anteriors al 8 de febrer de 2020