Mesurament de l’impacte social i ambiental

Creem un valor ambiental i social net 1,3 vegades superior al resultat econòmic de 2023
Generem impacte net positiu social i ambiental valorat en prop de 2.600 milions d'euros

Valorem monetàriament l’impacte de la nostra activitat seguint la metodologia desenvolupada per Value Balancing Alliance, una iniciativa internacional liderada per empreses pioneres en el mesurament dels impactes socials i ambientals

Coneix la nostra metodologia detalladament: