Comunitat i patrocini

Mantenim un compromís de col·laboració permanent amb la societat

Destinem recursos a programes culturals, socials, de sostenibilitat i medi ambient

Mantenim un compromís de col·laboració amb la societat que va més enllà de la nostra activitat empresarial, amb recursos destinats a programes culturals, socials, de sostenibilitat i medi ambient. Aquestes aportacions econòmiques permeten reforçar el nostre compromís per integrar-nos, de manera positiva, a cada comunitat i país on operem.

Amb la cultura

El nostre esforç en l’àmbit del patrocini cultural es destina al foment i a la promoció de la música i l’art. Patrocinem els cicles musicals i les temporades artístiques de diferents institucions a tot el territori.

Formem part del Consell de Mecenatge del Liceu, i col·laborem, així, amb les iniciatives que reverteixen en el foment de la cultura i l’òpera.
Col·laborem amb les finalitats fundacionals del Teatro Real, orientades a la programació i la gestió d’activitats musicals, líriques i coreogràfiques.
Col·laborem amb el MNAC en la promoció i la difusió de la història de l’art català.

Amb el medi ambient i la sostenibilitat

Col·laborem amb diferents institucions que tenen per objectiu la preservació de l’entorn, la conservació i rehabilitació d’hàbitats, així com la generació de debats sobre tendències i oportunitats al sector de l’energia i el desenvolupament sostenible. A més, també col·laborem amb entitats que fan activitats educatives sobre sostenibilitat, energia i medi ambient. 

Forética té la missió de fomentar la integració dels aspectes socials, ambientals i de bon govern en l’estratègia i gestió d’empreses i organitzacions. Amb un objectiu: assolir un futur sostenible.
Organització dedicada al manteniment i el desenvolupament dels treballs que es duen a terme en àmbits tan diferents com la recuperació i la rehabilitació de fauna, la cria en captivitat d’espècies amenaçades, la conservació d’espais naturals i l’educació i sensibilització ambiental.
Entitat que treballa en la restauració i la conservació dels ecosistemes, transferint el coneixement acadèmic a projectes operatius amb el màxim rendiment social.
Col·laborem amb Bosquia amb l’objectiu de cuidar i protegir els nostres boscos.

Amb la recerca i el talent

Contribuïm i fomentem la millor comprensió dels diferents temes relacionats amb l’energia i contemplem la investigació, el desenvolupament i la innovació com a matèries prioritàries en col·laboració amb diferents entitats.

Patrocinem els Premis de l’Energia en la categoria "Utilització eficient de l’energia".
Plataforma de comunicació creada amb l’objectiu de connectar directives i empresàries de tots els sectors i rangs professionals, per fomentar i contribuir en els hàbits saludables de la dona a l’empresa.

Amb la formació

L’educació i l’activitat universitària formen part de les nostres àrees d’acció. Amb aquest objectiu i entre altres accions, col·laborem amb entitats que impulsen la promoció i formació a joves.  

La nostra companyia forma part del patronat d’aquesta fundació, els objectius de la qual són la promoció de l’educació i la formació de joves.
La Fundació potencia l’activitat docent i la recerca en àrees de ciència i química i administració d’empreses. Hi col·laborem amb dues beques.
Col·laborem amb l’Energy Club, entitat que promou activitats per a l’educació i l’anàlisi del sector de l’energia mitjançant conferències com el Global Energy Day.

Col·laboracions

Si tens alguna proposta de col·laboració, contacta amb nosaltres a través del formulari de sol·licitud de patrocini.