Informes de sostenibilitat

Informe de Sostenibilitat i estat de Informació no financera 2022

Informe de Biodiversitat 2020 I 22

Declaració independent de verificació de la petjada de carboni

Informes de Sostenibilitat 2021-2012

Informe de Sostenibilitat
Transició Justa
Petjada de Carboni
Bono Verd
Informe Responsabilitat Corporativa
Petjada de carboni
Biodiversitat 2017-2019