Informes de sostenibilitat

Informe de Sostenibilitat i estat de Informació no financera 2022

Informe de Biodiversitat 2020 I 22

Declaració independent de verificació de la petjada de carboni

Informe de Sostenibilitat i Estat d'Informació no Financera 2023

Informes de Sostenibilitat 2022-2012

Informe de Sostenibilitat i Estat d'Informació no Finançera 2022
Informe de Biodiversitat 2020 I 22
Declaració independent de verificació de petjada de carboni
Informe de Sostenibilitat
Transició Justa
Petjada de Carboni
Bono Verd
Informe Responsabilitat Corporativa
Petjada de carboni
Biodiversitat 2017-2019