Altra informació rellevant

D’acord amb allò que estableix la Circular 3/2015 de la CNMV, de 23 de juny, Naturgy Energy Group, S.A. manifesta expressament que les comunicacions d´altres informaciones rellevants incloses es corresponen exactament amb els remesos a la CNMV, bé per la mateixa Societat o per tercers, i difosos per l’esmentat organisme regulador

22-04-2024
Informació económica

Comunicat sobre la participació del President executiu al programa d’ILP

Baixar

02-04-2024
Junta General d’Accionistas

Acords aprovats a la JGA

Baixar

02-04-2024
Junta General d’Accionistas

Presentació Junta General Ordinària d’Accionistes 2024

Baixar

29-02-2024
Junta General d’Accionistas

Convocatòria de la Junta General d’Accionistes 2024

Baixar

28-02-2024
Informació econòmica

Informe Anual sobre remuneracions de los Consellers

Baixar

28-02-2024
Informació econòmica

Informe Anual de Govern Corporatiu

Baixar

28-02-2024
Informació econòmica

Informació Pública Periòdica 2023

Baixar

28-02-2024
Informació econòmica

Informes Anuals 2023

Baixar

13-02-2024
Informació econòmica

Retirada de Naturgy en índexs MSCI

Baixar

08-02-2024
Informació econòmica

Enllaç webcast resultats 2023 i

reafirmació guidance 2023

Baixar

07-02-2024
Informació econòmica

Convocatòria resultats 2023

Baixar

28-07-2023
Informació econòmica

Resultat Pla d’adquisició d’accions

Baixar

24-07-2023
Informació econòmica

Informació Pública Periòdica 1S23

Baixar

24-07-2023
Informació econòmica

Presentació Resultats 1S23

Baixar

24-07-2023
Informació econòmica

Programa de recompra d’accions

Baixar

12-07-2023
Informació econòmica

Anunci de la publicació dels resultats 1S23

Baixar

16-05-2023
Informació econòmica

Acord adquisició cartera d’actius eòlics operatius en Espanya

Baixar

18-04-2023
Informació econòmica

Pla d’adquisició d’accions per a empleats

Baixar

28-03-202
Junta General d’Accionistes

Acords aprovats a la JGA

Baixar

28-03-2023
Junta General d’Accionistes

Presentació Junta General Ordinària d’accionistes 2023

Baixar

09-03-2023
Informació econòmica

Programa de recompra d’accions

Baixar

22-02-2023
Junta General d’Accionistes

Convocatòria de la Junta General Ordinària d’Accionistes 2023

Baixar

21-02-2023
Informació econòmica

Informació Pública Periòdica 2022

Baixar

21-02-2023
Govern corporatiu

Informe anual de remuneracions del conselles 2022

Baixar

21-02-2023
Informació econòmica

Informe anual de govern corporatiu 2022

Baixar

21-02-2023
Informació econòmica

Informes Anuals 2022

Baixar

31-01-2023
Informació econòmica

Convocatòria presentació resultats 2022

Baixar

07-11-2022
Informació econòmica

Anunci de la publicació dels Resultats 9M22

Baixar

31-08-2022 
Govern corporatiu

Reglament del Consell d’Administració

Baixar

11-08-2022
Informació econòmica

Información Pública Periódica 1S22

Baixar

11-08-2022
Informació econòmica

Presentació de resultats 1S22

Baixar

11-08-2022
Informació econòmica

Informe de resultados 1S22

Baixar

05-08-2022
Informació econòmica

Canvi data publicació Resultats 1S22

Baixar

26-07-2022
Informació econòmica

Anunci de la publicació dels Resultats 1S22

Baixar

27-06-2022 
Govern corporativu

Reglament del Consell d’Administració

Baixar

27-06-2022 
Govern corporatiu

Reglament de la Junta General d’Accionistes

Baixar

12-05-2022
Informació econòmica

Presentació de resultats 1T22

Baixar

10-05-2022
Informació econòmica

Publicació resultats 1T22 el 12 de maig durant la jornada

Baixar

06-05-2022
Informació econòmica

Anunci de la publicació dels Resultats 1T22

Baixar

15-03-2022
Junta General d’Accionistes

Acords aprovats a la JGA

Baixar

15-03-2022
Junta General d’Accionistes

Presentació Junta General Ordinària d’accionistes 2022

Baixar

14-02-2022 
Junta General d’Accionistes

Convocatòria de la Junta General Ordinària d’Accionistes 2022

Baixar

10-02-2022
Informació econòmica

Proposta de reorganització i canvis en el Consell d’Administració

Baixar

07-02-2022
 Gobvern corporatiu

Informe anual de remuneracions del conselles 2021

Baixar

07-02-2022
Govern corporatiu

Informe anual de govern corporatiu 2021

Baixar

04-02-2022
Informació econòmica

Informació Pública Periòdica 2021

Baixar

04-02-2022
Informació econòmica

Informes Anuals 2021

Baixar

04-02-2022
Informació econòmica

Presentació de resultats 2021

Baixar

04-02-2022
Informació econòmica

Informe de resultats 2021

Baixar

31-01-2022
Informació econòmica

Canvi data publicació Resultats FY21

Baixar

20-01-2022
Informació econòmica

Convocatòria conference call resultats 2021

Baixar

17-01-2022
Informació econòmica

Pla d’adquisició d’accions per a empleats

Baixar

13-12-2021
Informació econòmica

Ampliació del programa de recompra d’accions

Baixar

10-12-2021
Informació econòmica

Programa de recompra d’accions

Baixar

16-11-2021 
Emissions

Emissió obligacions perpètues subordinades

Baixar

10-11-2021
Informació econòmica

Presentació de resultats 9M21

Baixar

03-11-2021
Informació econòmica

Convocatòria conference call resultats 9M21

Baixar

30-09-2021
Informació econòmica

Comunicat per als accionistes de Naturgy

Baixar

23-09-2021
Informació econòmica

Posició de Criteria en relació l’oferta de IFM

Baixar

09-09-2021 
Informació econòmica

Substitució de l’annex 16 al fullet explicatiu de l’OPA

Baixar

09-09-2021
Informació econòmica

Termini d’acceptació de l’OPA

Baixar

08-09-2021 
Informació econòmica

La CNMV autoritza l’OPA formulada per Global Infraco O (2), S.à r.l.

Baixar

05-08-2021
Informació econòmica

Global InfraCo O (2) S.à r.l ha decidit acceptar les condicions del Consell de Ministres respecte a l’OPA

Baixar

02-08-2021
Informació econòmica

Modificació del preu de l’oferta de Global InfraCo O (2) S.à r.l pel dividend abonat

Baixar

30-07-2021
Informació econòmica

Informació Pública Periòdica 1S21

Baixar

28-07-2021
Informació econòmica

Informe de resultats 1S21

Baixar

28-07-2021 
Informació econòmica

Informe de resultats 1S21

Baixar

07-07-2021
Informació econòmica

Convocatòria resultats 1S21 i nou Pla Estratègic 2021-2025

Baixar

13-05-2021
Govern corporatiu

Canvi en el Consell d’Administració i comissions

Baixar

28-04-2021
Informació econòmica

Presentació de resultats 1T21

Baixar

28-04-2021 
Informació econòmica

Informació sobre resultats 1T21

Baixar

12-04-2021
Informació econòmica

Convocatòria conference call resultats 1T21

Baixar

22-03-2021
Informació econòmica

Autorització per part de COFECE a l’oferta pública voluntària parcial d’adquisició d’accions

Baixar

18-03-2021
Informació econòmica

Modificació del preu de l’oferta de Global InfraCo O (2) S.à r.l pel dividend abonat

Baixar

09-03-2021
Junta General d’Accionistes

Acords aprovats a la JGA

Baixar

09-03-2021
Junta General d’Accionistes

Presentació Junta General Ordinària d’accionistes 2021

Baixar

18-02-2021
Informació econòmica

La CNMV ha admès a tràmit la sol·licitud d’autorització de l’opa parcial presentada per Global Infraco O (2), S.à. r.l.

Baixar

12-02-2021
 Informació econòmica

Informació sobre l’oferta pública voluntària parcial d’adquisició d’accions formulada per Global InfraCo O (2), S.à r.l

Baixar

08-02-2021
Govern corporatiu

Reglament del Consell d’Administració

Baixar

05-02-2021
Informació econòmica

Sol·licitud d’autorització de l’oferta pública voluntària parcial d’adquisició d’accions formulada per Global InfraCo O (2) S.à r.l.

Baixar

05-02-2021
Govern corporatiu

Informe anual de govern corporatiu 2020

Baixar

05-02-2021
Informació econòmica

Informació Pública Periòdica 2020

Baixar

05-02-2021 
Govern corporatiu

Informe anual de remuneracions del conselles 2020

Baixar

05-02-2021
Junta General d’Accionistes

Convocatòria de la Junta General Ordinària d’Accionistes 2021

Baixar

04-02-2021
Informació econòmica

Presentació de resultats 2020

Baixar

04-02-2021
Informació econòmica

Informe de resultats 2020

Baixar

02-02-2021 
Informació econòmica

Convocatòria conference call resultats 2020

Baixar

26-01-2021
Accionistes

Oferta de Global Infraco O (2) S.À.R.L sobre el 22,689% del capital social

Baixar

15-01-2021 
Informació econòmica

Adquisició de Hamel Renewables a EEUU

Baixar

 

 

11-12-2020
Informació econòmica

GPG anuncia un acord per a construir un parc eòlic de 97MW a Austràlia

Baixar

28-10-2020
Informació econòmica

Presentació de resultats 9M20

Baixar

28-10-2020
Informació econòmica

Informació sobre resultats 9M20

Baixar

14-10-2020
Informació econòmica

Convocatòria presentació resultats 9M20

Baixar

08-10-2020
Informació econòmica

Acord amb Sonatrach per a revisar condicions comercials dels diferents contractes de gas

Baixar

29-09-2020
Informació econòmica

Acord amb proveïdor de GNL per a revisar condicions comercials

Baixar

09-09-2020
Informació econòmica

Inscripció de la reducció de capital al Registre Mercantil

Baixar

08-09-2020
Informació econòmica

Adjudicació d’un Parc Eòlic de 107 MW i un Sistema d’Emmagatzematge d’Energia en Bateria de 20 MWh

Baixar

04-09-2020
Informació econòmica

Snowy Hydro i GPG anuncien un acord per a construir un parc eòlic a Austràlia

Baixar

24-07-2020
Informació econòmica

Informació Pública Periòdica 1S20

Baixar

23-07-2020
Govern corporatiu

Reglament de la Junta General d’Accionistes

Baixar

23-07-2020
Informació econòmica

Reducció de capital per amortització d’accions pròpies

Baixar

22-07-2020
Informació econòmica

Presentació de resultats 1S20

Baixar

22-07-2020
Informació econòmica

Informe de resultats 1S20

Baixar

09-07-2020
Informació econòmica

Convocatòria conference call 1S20

Baixar

17-03-2020
Junta General d’Accionistes

Acords aprovats a la JGA

Baixar

26-05-2020
Junta General d’Accionistes

Presentació Junta General Ordinària d’accionistes 2020

Baixar

22-05-2020
Informació econòmica

Pla d’adquisició d’accions per a empleats

Baixar

19-05-2020 
Junta General d’Accionistes

Anunci Complementari a la Convocatòria de la JGA

Baixar

08-05-2020
Informació econòmica

Complement al comunicat sobre el programa de recompra d’accions

Baixar

07-05-2020 
Informació econòmica

Complement al comunicat sobre el programa de recompra d’accions

Baixar

06-05-2020
Informació econòmica

Programa de recompra d’accions

Baixar

29-04-2020
Informació econòmica

Presentació de resultats 1T20

Baixar

29-04-2020
Informació econòmica

Informació sobre resultats 1T20

Baixar

24-04-2020
Junta General d’Accionistes

Convocatòria de la Junta General Ordinària d’Accionistes 2020

Baixar

22-04-2020
Junta General d’Accionistes

El Consell d’Administració ha acordat convocar Junta General Ordinària d’Accionistes

Baixar

22-04-2020
Informació econòmica

Nova proposta d’aplicació del resultat 2019

Baixar

20-04-2020
Informació econòmica

Convocatòria conference call 1T19

Baixar

06-04-2020
Emissions

Naturgy ha llançat una emissió de bons per import de 1.000m €

Baixar

02-04-2020
Informació econòmica

Naturgy ha decidit exercir l’opció signada amb BlackRock GEPIF per a l’adquisició de la participació del 34,05% de Medgaz

Baixar

16-03-2020
Govern corporatiu

Canvis en el Consell d’Administració i comissions

Baixar

15-03-2020
Junta General d’Accionistes

El Consell d’administració ha acordat desconvocar la JGA prevista per al dimarts 17 de març de 2020

Baixar

11-03-2020 
Junta General d’Accionistes

Comunicat sobre celebració de JGO de Naturgy

Baixar

05-03-2020
Informació econòmica

Acord amb BlackRock ‘s Global Energy & Power Infrastructure Fund (GEPIF) sobre l’adquisició de Medgaz

Baixar

16-02-2020
Junta General d’Accionistes

Convocatòria de la Junta General Ordinària d’Accionistes 2020

Baixar

08-02-2020
Junta General d’Accionistes

Naturgy anuncia el lloc on tindrà lloc la Junta General d’Accionistes

Baixar

Totes les comunicacions d’altres informacions rellevants es troben disponibles a la web de la CNMV.

Comunicacions d’altres informacions rellevants dins el Programa de recompra d’accions

Fets rellevants anteriors al 8 de febrer de 2020