Vulnerabilitat energètica

Les persones són al centre, i encara més els col·lectius vulnerables que necessiten protecció. Per això, tenim un Pla de vulnerabilitat energètica que és la nostra estratègia per ajudar a pal·liar aquesta xacra social. El Pla es va constituir el 2017 i ha seguit evolucionant i adequant-se a la realitat de cada any.

El Pla es treballa des de diferents àrees de la companyia amb dos actors fonamentals: la Fundació Naturgy i l’Àrea de Clients. Busca anar més enllà de complir la legislació vigent i impulsa convenis de col·laboració amb els diferents organismes públics i privats implicats, com a element en què es basen la resta de les actuacions del Pla.

Què fa Naturgy?

Sempre hem estat sensibles a la pobresa energètica i a les diferents situacions de dificultat dels nostres clients, per això facilitem el pagament i desenvolupem totes les operatives necessàries per agilitar els tràmits que permetin prioritzar les persones en situació de vulnerabilitat.

Actualment tenim acords signats arreu d’Espanya, amb diferents administracions, especialment amb comunitats autònomes, que permeten la protecció dels clients vulnerables.

El paper de la Fundació Naturgy

Rehabilitació d’habitatges

 Iniciativa solidària per millorar les condicions de vida de les famílies en situació de vulnerabilitat mitjançant la rehabilitació de les seves llars.

Escola d’Energia

 L’Escola d’Energia per formar tècnics dels Serveis Socials i famílies en temes relatius a l’eficiència energètica i el consum responsable.

Premi a la millor iniciativa social en energia

Donem visibilitat a aquelles persones, entitats o institucions que destaquen en l’àmbit social vinculat, directament o indirectament, a l’energia.

Voluntariat energètic

 La solidaritat i el compromís mou els nostres empleats voluntaris per assessorar directament persones en situació de vulnerabilitat energètica.

 

Accés a l'energía

Desenvolupem la nostra activitat en zones en què el subministrament d’energia no  ssoleix tota la població i, per a nosaltres, és una prioritat atendre les persones que viuen en aquestes àrees. Per això, treballem activament en el desenvolupament de les seves xarxes de distribució, per oferir-los un servei segur.

A més, som sensibles als diferents temes i situacions que comprometen el pagament del subministrament. Per aquesta raó facilitem, mitjançant diferents mecanismes, la continuïtat del subministrament i la protecció dels clients vulnerables. Així, hem desenvolupat sempre una política proactiva contra la pobresa energètica, protegint els nostres clients vulnerables a Espanya mitjançant el compliment de la legislació vigent i la promoció i impuls de convenis de col·laboració amb diferents organismes públics i privats.

Informació d’interès

Pla de Vulnerabilitat Energètica
Dossier
de premsa