Transició justa

Volem contribuir a una transició energètica socialment justa i equitativa

Implementem plans d’acompanyament per fomentar l’activitat econòmica als territoris on s'ubicaven les centrals

La transició energètica implica un seguit de transformacions que, de vegades, poden provocar efectes col·laterals en algunes comunitats que es veuen afectades pels canvis en l’economia i l’ocupabilitat dels seus territoris. L’impacte dels tancaments de les centrals de carbó n’és un exemple. Per abordar-los, seguim un enfocament que es basa en les premisses següents:

  • Prioritzem les mesures mediambientals i els procediments de seguretat i salut en els desmantellaments.
  • Estem compromesos amb els grups d’interès a l’entorn de les centrals.
  • Donem una segona vida als emplaçaments buscant alternatives per a usos industrials nous.
  • Mitiguem en tant que sigui possible l’impacte econòmic i sobre l’ocupació a les zones, a través de plans d’acompanyament, en coherència amb el vincle històric amb els territoris.
  • Donem suport a la creació d’ocupació i contribuïm a la formació dels treballadors en noves habilitats adaptades als requisits que comporta la transició energètica.
Anllares
Any en què va començar l'operació comercial 1982
Potència (MW)350
Instal·lacions adjacents Embassament i abocador de cendres i escòries
Data en què va començar el desmantellament 01.07.2019
Termini estimat per acabar el desmantellament 29 mesos
Grau de realització del desmantellament (%) (%)98
La Robla
Any en què va començar l'operació comercial 1971
Potència (MW)655 (2 grupes)
Instal·lacions adjacents Embassament i abocador de cendres i escòries
Data en què va començar el desmantellament 25.01.2021
Termini estimat per acabar el desmantellament 41 mesos
Grau de realització del desmantellament (%) (%)93
Meirama
Any en què va començar l'operació comercial 1980
Potència (MW)550
Instal·lacions adjacents 2 embassaments, 1 abocador, cendres i escòries
Data en què va començar el desmantellament 10.12.2020
Termini estimat per acabar el desmantellament 36 mesos
Grau de realització del desmantellament (%) (%)86
Narcea
Any en què va començar l'operació comercial 1969
Potència (MW)530 (3 grupes)
Instal·lacions adjacents 2 embassaments, 1 abocador, cendres i escòries
Data en què va començar el desmantellament 29.09.21
Termini estimat per acabar el desmantellament 41 mesos
Grau de realització del desmantellament (%) (%)56

Impacte

Societat

Aquest procés vol continuar avançant en la transformació de la companyia i, alhora, donar suport a la generació d’ocupació, enfortir el teixit productiu dels emplaçaments de les centrals de carbó i compartir valor amb la societat.

Ocupació

Entenem el desafiament de la transició justa com una oportunitat única per transformar el nostre model productiu i fer d’aquest procés un motor d’inversió i generació d’ocupació.

Documentació

 Infome de transició justa 2021