Estructura accionarial

A juliol de 2023.
La Companyia té uns 55.000 accionistes.