Estructura accionarial

A gener de 2024.
La Companyia té uns 54.000 accionistes.