Estrutura accionarial

A Xaneiro 2024.
A compañía conta con uns 55.000 accionistas.