Anllares

As instalacións da central térmica de Anllares localízanse en Anllares del Sil, en León

A central térmica de Anllares estaba situada en Anllares del Sil, no termo municipal de Páramo del Sil, na provincia de León, sendo o núcleo urbano próximo máis importante Ponferrada, a uns 40 km ao sur da localización da instalación. A instalación é propiedade das empresas Naturgy Generación, S.L.U. e Endesa Generación en proporción de dous terzos e un terzo respectivamente. Para a súa explotación comercial, constituíuse unha agrupación de empresas denominada “Central Térmica de Anllares – Comunidad de bienes”, sendo Naturgy a responsable da xestión.

Datos de interese

1982

Ano inicio operación comercial

Instalacións adxacentes

Encoro de vertedoiro de cinzas e escouras

01/07/19

Data inicio desmantelamento

29 meses

Prazo estimado fin desmantelamento

98%

Grao avance desmantelamento

Vantaxes
Desvantaxes

Na definición dos traballos de desmantelamento, consideráronse prioritarias as medidas medioambientais e os procedementos de seguridade para levalo a cabo de forma axeitada e sen afectar a terceiros nin á contorna.

Os edificios e instalacións das centrais presentan diferentes tipos e combinacións de elementos estruturais, polo que na metodoloxía de desmontaxe e demolición se está a empregar unha mestura de procedementos, tanto manuais como mecánicos, e nalgúns casos combinados, coa utilización de explosivos mediante a execución de voaduras controladas.

Cal é o processo?

  • Demolición mediante maquinaria:
  • Por pulo ou tracción

  • Mediante martelos hidráulicos montados sobre equipos móbiles.

  • Por voadura controlada, que provoca o colapso dunha estrutura ou edificación mediante a utilización de explosivos.

  • Picado de resaltes e zapatas por enriba de cota.
  • Recheo de ocos con material adecuado.
  • Nivelado da zona.
Traballos de desmantelamento realizados

Os traballos de desmantelamento encóntranse finalizados e todas as instalacións industriais están desmanteladas; só quedan edificios auxiliares (oficinas, obradoiro e almacén) e o aparcadoiro. Tamén se completou a demolición dos dous diques que conformaban a presa de Anllarinos, xa fóra de servizo.

Naturgy completa con éxito a voadura da torre de refrixeración da central térmica de Anllares

Tras varias semanas de preparación, Naturgy realizou hoxe con éxito a voadura controlada da torre de refrixeración da central térmica de Anllares. A operación levouse a cabo coas máximas medidas de seguridade, mínimo impacto ambiental e cun cumprimento rigoroso da normativa vixente. A torre tiña unha altura de aproximadamente 111 metros e o seu diámetro no chan de 33 metros; a súa forma hiperboloide representa un volume duns 745.000 m3 e un peso de máis de 8.000 toneladas.

Naturgy completa con éxito a voadura da caldeira da central térmica de Anllares

Tras varias semanas de preparación, Naturgy realizou hoxe con éxito a voadura controlada da caldeira da central térmica de Anllares. A operación levouse a cabo coas máximas medidas de seguridade, mínimo impacto ambiental e cun cumprimento rigoroso da normativa vixente. A caldeira tiña unha altura de 61 metros e un peso estimado de 8.200 toneladas.

Naturgy completa con éxito a voadura da cheminea da central térmica de Anllares

Tras varias semanas de preparación, Naturgy realizou hoxe con éxito a voadura controlada da cheminea da central térmica de Anllares. A operación levouse a cabo coas máximas medidas de seguridade, mínimo impacto ambiental e cun cumprimento rigoroso da normativa vixente.

Información de interese