Informes anuais

Aquí poderá descargar os seguintes documentos, presentados en formato PDF, correspondentes aos informes anuais da nosa compañía.

Informe Anual Consolidado 2023
Informe Anual Naturgy Energy Group S.A. 2023
Informe Anual Consolidado 2023
Informe Anual Naturgy Energy Group S.A. 2023
Informe de Sostibilidade e Estado de Información non financeira 2023

A información regulada é a remitida á CNMV en formato ZIP e HTML

Informes anuais 1998-2022

Informe Anual Naturgy Energy Group S.A. 2022
Informe de Sostenibilidade e Estado de Información non financeira 2022
Informe Anual Consolidado 2021
Informe Anual Naturgy Energy Group S.A. 2021
Informe de Sostibilidade e Estado de Información non financeira 2021
Informe Anual Consolidado 2020
Informe Anual Naturgy Energy Group S.A. 2020
Informe de Sostibilidade e Estado de Información non-financeira 2020
Informe Anual Integrado 2019
Informe Financeiro Anual Naturgy Energy Group 2019
Informe Financeiro Anual Naturgy Energy Group 2019
Informes de Responsabilidade Corporativa 2019
Nova proposta de aplicación do resultado 2019
Informe Anual Integrado 2018
Informe Financeiro Anual Naturgy Energy Group 2018
Informe Financiero Anual Consolidado 2018
Informes de Responsabilidade Corporativa 2018
Informe Anual Integrado 2017
Informe Financiero Anual de Gas Natural SDG 2017
Informe de Responsabilidad Corporativa 2017
Informe Financiero Anual Consolidado 2017
Informe Anual 2016 Consolidado
Informe Anual 2016 Gas Natural Sdg
Auditoría e control 2016
Responsabilidade Corporativa 2016
Informe Anual 2015 Consolidado
Informe Anual 2015 Gas Natural Sdg
Auditoría e control 2015
Responsabilidade Corporativa 2015
Informe Financiero Anual 2014
Informe Anual Sdg 2014
Auditoría e control 2014
Responsabilidade Corporativa 2014
Informe Anual 2013 Consolidado
Informe Anual Sdg 2013
Responsabilidade Corporativa 2013
Auditoría e control 2013
Informe Anual Sdg
Goberno Corporativo
Responsabilidade Corporativa
Auditoría e control
Goberno Corporativo
Responsabilidade Corporativa
Goberno Corporativo
Responsabilidade Corporativa
Goberno Corporativo
Responsabilidade Corporativa
Goberno Corporativo
Responsabilidade Corporativa
Goberno Corporativo
Responsabilidade Corporativa
Gobierno Corporativo
Responsabilidade Corporativa
Goberno Corporativo
Responsabilidade Corporativa
Goberno corporativo
Responsabilidade Corporativa
Responsabilidade Corporativa
Informe Anual