Renovables

Apostamos polas enerxías renovables para apoiar a transición enerxética

O noso obxectivo é o de ter cero emisións en 2050

Somos conscientes do reto global que considera a loita contra o cambio climático e, por iso, transformamos e reorientamos o noso negocio cara á transición enerxética a través dunha estratexia baseada no impulso das enerxías renovables e un modelo de negocio sostible que contribúe aos retos sociais e ambientais que enfronta a humanidade.

A aposta polas enerxías renovables é unha das liñas estratéxicas para a redución das emisións. Para iso, no Plan Estratéxico inclúese o obxectivo de alcanzar en 2025 unha porcentaxe de potencia instalada renovable no mix de xeración do 48 %.

Potencia instalada por tecnoloxía

Na actualidade, contamos con 6,4 GW de capacidade de xeración a nivel internacional, 4,9 GW deles en España. Mantemos un bo posicionamento orientado, principalmente, ao crecemento en España, Australia e os Estados Unidos, o que permitirá aproveitar oportunidades de investimento en xeración nesas xeografías.

Tamén lideramos os desenvolvementos de gas renovable en España como piar clave da descarbonización a curto e medio prazo, traballando actualmente en proxectos de hidróxeno e biometano co obxectivo de incrementar os gases renovables inxectados nas nosas redes de distribución.

Na innovación de renovables apostamos pola implantación de novas tecnoloxías, a monitorización dos activos e a súa xestión automatizada e intelixente

Innovación

A innovación é clave para anticiparse ao impacto dos cambios que se producen na sociedade, como a transformación dixital, que afecta á forma de vida, as necesidades dos clientes ou a transición enerxética cara a unha economía descarbonizada.

Desmantelamento de parques eólicos GIRA Wind

Impulsamos xunto con outros socios a xestión do desmantelamento de parques

eólicos e a valorización das turbinas desmontadas. Con este proxecto perséguese a inspección e posta a punto de turbinas en situación de prestar anos de servizo e o procesamento, para unha segunda vida, dos compoñentes que non sexan aptos para seguir funcionando.

Contribuímos á descarbonización do sistema eléctrico e ao coidado do medio ambiente

Actuación en espazos protexidos
Estudos da contorna
Iniciativas pola biodiversidade
Cadea de subministración responsable