Enerxía eólica

Investimos en parques eólicos para contribuír á transición enerxética e á redución de emisións contaminantes

A xeración eólica supón máis do 19% da nosa potencia instalada no mundo
O 54 % da enerxía renovable que producimos en 2023 a nivel mundial foi eólica
  • Ao peche de 2023 temos unha potencia total instalada en xeración eólica de 3,2 GW repartidos en 2,4 GW en España e 0,8 GW en México, Chile e Australia.
  • Cunha produción neta de enerxía de 4.650 GWh en España e 2.026 GWh no resto do mundo.​
  • O peso da eólica no noso mix enerxético é do 19 %.
  • A nosa cota de mercado é do 6,8 %.

Desenvolvemos e xestionamos activos de xeración de electricidade cun enfoque global

Novos proxectos

Potencia instalada:  218 MW

Número de aeroxeradores: 52

Localización: Yambuk, Victoria (Australia)

Posta en marcha: primeiro trimestre de 2024

Potencia instalada:  46,2 MW

Número de aeroxeradores: 11

Localización: municipios de Lugo e Guntín (Lugo)

Posta en marcha: último trimestre de 2023

Potencia instalada: 49,5 MW 

Número de aeroxeradores: 11

Situación: Villabrágima (Valladolid)

Posta en marcha: 2024

Parque eólico Merengue (Plasencia, Estremadura)
/
Parque eólico Merengue en Estremadura
/
Parque eólico Fréscano (Aragón)
/
Parque eólico Fuerteventura 2 (Illas Canarias)
/
Parque eólico Merengue (Plasencia, Estremadura)
/
Parque eólico Tesorillo (Cádiz)
/