Xeración convencional

A nosa capacidade de xeración convencional ofrécenos a flexibilidade necesaria para adaptarnos a distintas situacións de mercado

Ciclos combinados
9,8 GW
Nuclear
0,6 GW
Térmica
0,2 GW

Ciclos combinados

Respaldo das renovables

 7,4 GW en España

2,4 GW en México


Aproveitamos o potencial do gas natural para reducir emisións de gases de efecto invernadoiro (GEI), substituíndo fósiles máis contaminantes e proporcionando, a través da xeración eléctrica en centrais de ciclo combinado, o necesario respaldo que permita a rápida entrada de enerxías renovables. 

Esta penetración de enerxías renovables no sistema viuse favorecida polos máis de 9.800 MW de potencia instalada dos nosos ciclos combinados, a tecnoloxía térmica convencional máis ecoeficiente que actúa de respaldo da xeración renovable en momentos de falta de auga, vento ou sol.

Nuclear

0,6 GW en España 

Ampla experiencia
Contamos con máis de 50 anos de experiencia na xestión e operación de centrais nucleares. Estamos presentes no sector nuclear español dende 1968. Actualmente temos participacións do 11,3% na central nuclear de Almaraz (Cáceres) e do 34,5% na de Trillo (Guadalaxara).

enerxía nuclear é fiable e contribúe á estratexia de loita contra o cambio climático marcada pola UE, xa que non emite gases de efecto invernadoiro.

Consello de Seguridade Nuclear

World Nuclear Association

Foro Nuclear

Centrais Nucleares Almaraz-Trillo

Térmica

0,2 GW en República Dominicana 

O noso compromiso

Como parte do noso compromiso co medio ambiente e en liña cos obxectivos da política regulatoria europea e española para avanzar cara á descarbonización do sistema, estamos en pleno proceso de desmantelamento das nosas centrais térmicas en España para reducir o impacto medioambiental da nosa actividade.

Fomos a primeira enerxética que, a finais de 2018, presentou a solicitude de peche de todas as súas centrais de carbón en España dentro desta estratexia de aposta pola transición enerxética e a xeración renovable. O peche destas plantas enmárcase dentro dun novo contexto regulatorio ambientalmente máis esixente e eficiente e forma parte do noso compromiso coa sostibilidade e a necesaria transición cara a un modelo enerxético e económico máis limpo e eficiente.

Tecnoloxías de xeración renovable