A nosa historia

180 anos no sector enerxético

En 1843, o noso espírito innovador impulsounos a iniciar a nosa actividade en Barcelona , para levar por primeira vez a iluminación pública ás rúas da cidade. Ese mesmo espírito séguenos a impulsar cara a un futuro cheo de retos e novas oportunidades.

En 2023 cumprimos 180 anos cunha historia e experiencia que avalan a nosa solidez e garanten un futuro que aposta polo confort e un uso máis intelixente da enerxía. Por iso, convidámosvos a facer un breve percorrido pola nosa historia e a coñecer de onde vimos para saber cara a onde imos.  

Internacionalización
Na década dos noventa, a compañía iniciou unha das etapas máis significativas da nosa historia recente: o salto, a partir de 1992, aos mercados estranxeiros.
Diversificación do negocio
Gas e electricidade: durante as últimas dúas décadas, e grazas ao crecemento orgánico do grupo froito de fusións con outras empresas, a compañía diversificou e ampliou o seu negocio.
Mirando ao futuro
Os nosos retos son o crecemento en enerxías renovables, impulsar a innovación e desenvolvemento de proxectos de gas renovable, ofrecer solucións de mobilidade sostible e protexer a biodiversidade nas nosas operacións, implantando as mellores prácticas.
175 anos de Naturgy

Historia recente

Dende o inicio da nosa actividade, o noso obxectivo foi sempre dar servizo á sociedade e ofrecer solucións intelixentes e innovadoras, apostando pola vangarda tecnolóxica. En todos os nosos anos de experiencia, diversificamos o noso negocio e convertémonos no primeiro grupo que integra gas e electricidade en España.

Os últimos anos da nosa historia veñen marcados por cambios decisivos na nosa estratexia: expandimos o noso negocio ata chegar a 20 países, fomos pioneiros en integrar o negocio do gas e a electricidade e na aposta polas enerxías limpas e as novas tecnoloxías de xeración.

Ademais, en 2018, coincidindo co noso 175 aniversario, realizamos un dos cambios máis significativos da nosa historia: o paso de Gas Natural Fenosa a Naturgy. A nosa nova marca é internacional, adaptada a todos os mercados globais onde temos presenza e onde a teremos no futuro, enfocándonos na innovación, a dixitalización, a simplicidade e a globalidade. Con ela, demos un novo impulso para estarmos máis preto dos nosos clientes, alí onde estiveren, apostando por ofrecer solucións simples, sinxelas e respectuosas coa contorna.

Na década dos noventa, a compañía iniciou unha das etapas máis significativas da nosa historia recente: o salto aos mercados estranxeiros. O proceso iniciouse en 1992, cando o Grupo abriu a súa expansión internacional coa adquisición de activos en Bos Aires, Arxentina, e a constitución de Gas Natural BAN. Cinco anos despois, seguiu avanzando por territorio sudamericano ao iniciar novas actividades en Brasil, Colombia e México. A experiencia foi tan positiva que, aos poucos meses, o Grupo xa tiña máis clientes na súa área internacional que na nacional. 

  • A solidez do grupo seguiu fortalecéndose cando, en 2002, saltou ao mercado enerxético italiano. A partir de entón, e co inicio das actividades en Puerto Rico e Francia, o proceso de expansión internacional da compañía seguiu crecendo de forma imparable ata chegar a máis de 30 países de todo o mundo, como por exemplo Australia, Sudáfrica, Omán, República Dominicana, Guatemala, Bélxica ou Alemaña.
  • En 2014, a compañía entrou no negocio enerxético de Chile, tras finalizar con éxito a operación de compra sobre a Compañía Xeral de Electricidade, S.A. (CGE), a principal enerxética do país.
  • A adquisición de CGE permitiulle á compañía entrar no mercado chileno dende unha posición de liderado a través da principal distribuidora de gas e electricidade. 

Durante as últimas dúas décadas, e grazas ao crecemento orgánico do grupo froito de fusións con outras empresas, a compañía diversificou e ampliou decididamente o seu negocio: nos noventa, iniciou as actividades no transporte de gas e en trading e, xa iniciado o século XXI, entrou no negocio da comercialización de electricidade e gas (a partir da liberalización do mercado enerxético español), a xeración de electricidade con ciclos combinados a gas, a exploración, produción e licuefacción de gas natural e a xeración de enerxía eólica, entre outros.

Un dos grandes puntos de inflexión que transformaron a historia do grupo foi a fusión por absorción con Unión Fenosa e Unión Fenosa Generación, en 2008, que deu como resultado o nacemento da primeira compañía integrada de gas e electricidade de España e América latina e unha das dez primeiras utilities europeas: Naturgy. Coa integración das dúas empresas, o grupo fíxose aínda máis forte, máis eficiente e máis competitivo, atributos que hoxe nos permiten afrontar con éxito os novos retos dos mercados enerxéticos, cada vez máis globalizados.

O crecemento económico, a evolución tecnolóxica e o aumento da calidade de vida que a nosa sociedade experimentou no último século dispararon o consumo de enerxía e puxeron sobre a mesa a necesidade de encontrar novas solucións que garantan unha subministración de enerxía sostible, eficiente, segura e respectuosa co medio.

A nosa visión de futuro, sen esquecer as nosas raíces e os máis de 180 anos de historia, pretende transformar o modelo de negocio actual e establecer as bases para seguir creando valor a través da transición enerxética, apostando por enerxías renovables, desenvolvendo o gas renovable (hidróxeno) e biometano) grazas á posición de liderado no mercado convencional de gas natural, e promovendo a eficiencia enerxética e a economía circular.

Esbozamos esta visión, conscientes da importancia que as nosas accións teñen sobre as persoas e o entorno onde levamos a cabo a actividade e, polo tanto, establecemos unha serie de compromisos que garanten o benestar – actual e futuro – das persoas e os ambientes cos que nos relacionamos.

Na nosa folla de ruta figuran tamén numerosos proxectos de innovación en materia de gas renovable, como vector enerxético e de almacenamento que facilite a transición a un modelo de enerxía circular e descarbonizado, así como solucións de mobilidade sostible para as cidades e o transporte terrestre e marítimo que melloren a calidade do aire.

Co mesmo espírito innovador que nos guiou ao longo de 180 anos, día a día seguiremos traballando para poder ofrecerlles aos nosos clientes as mellores solucións e brindarlles todo o confort e todo o benestar coa máxima eficiencia e sostibilidade.

Etapas históricas

1843 -actualidade

Dende  1843 estivemos presentes na historia da enerxía de España e do mundo, dando servizo aos nosos clientes e apostando polo benestar nos fogares. Ata os anos noventa do século XX crecemos, innovamos no uso doméstico e integramos o sector da electricidade e o gas en España. Xa finalizando o século pasado, crecemos  fóra de España, o que nos consolidou como un dos actores enerxéticos máis importantes do ámbito internacional. 

Dende as súas orixes, a compañía achegou solucións innovadoras. Xa en 1843, e baixo o nome de Sociedad Catalana para el Alumbrado por Gas (SCAG), foi dos primeiros en levar a luz ás rúas e espazos públicos de Barcelona, ofrecendo así o primeiro servizo público implantado na cidade condal.

A iluminación por gas xa se instalara nas principais capitais europeas (a primeira, Londres, en 1812), e representou unha revolución na calidade de vida dos cidadáns xa que lles permitía manter unha vida activa aínda que se tivese posto o sol. Poucos meses despois, a SCAG iniciou a promoción da nova iluminación tamén entre os clientes privados. 

A partir de 1866, a SCAG saltou do territorio catalán e iniciou a súa expansión xeográfica pola península ao comprar as fábricas de gas de Sant Andreu del Palomar, Sevilla e Ferrol. A finais de século, a SCAG entrou tamén no negocio da electricidade térmica e, en 1911, no da electricidade hidráulica, cando empezou a construción de saltos de auga e centrais eléctricas nos Pireneos. 

Na segunda década do século XX, a proliferación de empresas competidoras no negocio do gas e a electricidade, como a Barcelona Traction Light & Power, obrigou a SCAG a realizar un cambio de estratexia que daría paso a un importante crecemento baseado nas adquisicións de distintas sociedades. Foi entón cando, en 1912, a SCAG cambiou de nome a Catalana de Gas y Electricidad, S.A. (CGE)

Un dos grandes feitos relevantes da nosa historia chegou en 1963, cando a CGE  introduciu o petróleo (naftas lixeiras) no mercado enerxético, utilizándoo como materia prima en substitución do carbón. O uso do petróleo como materia prima e a imparable expansión da compañía aumentaron considerablemente a capacidade das fábricas, o que permitiu empezar a fomentar fortemente o uso da calefacción a gas a partir de 1967.  

Xunto con outros membros, en 1965, a CGE constituíu Gas Natural, S.A., dedicada a importar gas natural de Libia e Alxeria. Paralelamente, a empresa impulsou a construción dunha planta de regasificación no porto de Barcelona, unha rede de comercialización na zona e trouxo a España o primeiro barco metaneiro. Todo iso fixo posible que pouco despois comezasen os usos industriais a grande escala do gas natural como combustible de calidade.

Tras a operación de fusión de Catalá de Gas sobre Gas Madrid en 1991, a compañía decidiu adaptar a súa denominación á nova realidade e cambiou o nome ao máis xenérico Gas Natural, o cuarto cambio de nome nuns 150 anos, e é cando se incorporou a bolboreta, no seu momento un elemento arriscado pero que cos anos demostrou a súa personalidade e potencia na comunicación.

Ademais, en 1992 creouse a actual Fundación Naturgy, unha institución sen ánimo de lucro cunha vocación de formación e sensibilización da sociedade na mellora da eficiencia enerxética e a innovación tecnolóxica no ámbito da enerxía. Tamén desenvolve programas de acción social tanto no ámbito nacional como internacional, incidindo especialmente en actuacións destinadas a paliar a vulnerabilidade enerxética.

1992 foi o ano da apertura a outros países coa entrada na sociedade Gas del Estado de Argentina. A experiencia foi un gran reto para Gas Natural SDG que, case sen rematar de integrar o gas en España, iniciou a internacionalización das súas actividades coa adquisición neste país de case un millón de clientes. En 1997 iniciou actividades en Brasil, México e Colombia.

Durante este período e como consecuencia da internacionalización das súas actividades e do proceso de liberalización do gas en España, Gas Natural SDG foi entrando progresivamente nestes anos en novos sectores de actividade e novos desenvolvementos, completando o seu perfil de compañía relevante no contexto internacional e mellorando o mix de riscos entre países e negocios: transporte, frota, trading e upstream.

No ano 2002, Gas Natural SDG foi pioneira na construción do primeiro ciclo combinado do país, o de San Roque (Cádiz).

O 1 de setembro de 2009 executouse a operación formal de fusión de Unión Fenosa, o que deu lugar á aparición dunha nova empresa, dunha dimensión descoñecida, ao reunir nunha soa compañía o líder do gas natural en España e cuarto operador mundial de gas natural licuado (GNL) coa terceira empresa española de electricidade, que dispoñía tamén dun negocio de gas de alto crecemento e con activos de calidade.

Coa operación conseguiuse un cambio de posicionamento e tamaño dunha gran relevancia: pasábase de estar en 9 países a desenvolver actividades en 22 países, con 20 millóns de clientes —antes 11,5—, e 17 GW de potencia eléctrica instalada, cando antes só se dispoñía de 4 GW.

A escala internacional, en 2014 creouse unha nova sociedade, Global Power Generation (GPG), na que agrupar todos os activos internacionais existentes en xeración, tanto convencional coma renovable. Esta sociedade é capaz de cubrir toda a cadea de valor da industria de xeración: desenvolvemento, enxeñaría e construción de proxectos, así como a xestión e operación dos activos existentes, practicamente en calquera localización do mundo.

No contexto dos efectos da crise económica e as súas consecuencias, Gas Natural Fenosa decidiu, en xaneiro de 2017, poñer en marcha un novo Plan de Vulnerabilidade Enerxética no conxunto do territorio español, dotado con 4,5 millóns de euros anuais. O obxectivo era o de intensificar as actuacións que xa viñan realizando, e avanzar na sistematización da xestión de clientes vulnerables, fortalecendo a colaboración coas Administracións públicas e entidades do terceiro sector relacionadas.

En 2018, para afrontar a nova etapa, a compañía deseñou unha nova marca, Naturgy, e modificou a denominación social, que pasou de Gas Natural SDG a Naturgy Energy Group. A nova marca deixaba atrás a palabra «gas» para vincularse a un concepto máis amplo de enerxía, e achegaba unha visión internacional para todos aqueles países nos que a compañía estaba presente.

A marca Naturgy recolle o legado histórico da compañía e conserva unha parte do nome anterior, ademais, no logo incorpora unha icona que recorda a bolboreta creada en 1992, pero cunha imaxe máis simple e sinxela, en liña co cambio de tipografía.

Na actualidade, a compañía ten como obxecto transformar o actual modelo de negocio e establecer as bases para continuar creando valor a través da transición enerxética, apostando polas enerxías renovables, desenvolvendo o gas renovable (hidróxeno e biometano) grazas á posición de liderado no mercado do gas natural convencional, e impulsando a eficiencia enerxética e a economía circular.