Universidade corporativa

Creamos valor formando e desenvolvendo as persoas

Queremos desenvolver profesionais que sexan protagonistas do cambio para construír o futuro coa nosa visión

formación consolídase como panca estratéxica de transformación, impulsando o desenvolvemento e empoderamento dos nosos profesionais en sintonía cos retos de competitividade, innovación e sostibilidade. 

Queremos desenvolver profesionais que sexan protagonistas do cambio para construír o futuro coa visión da compañía, ofrecendo un ámbito de aprendizaxe continua, con metodoloxías, ferramentas e coñecementos que facilitan o crecemento dos nosos profesionais, conectándoos con tendencias, tecnoloxías e mellores prácticas, e impulsando o seu desenvolvemento en habilidades e competencias vinculadas ao noso modelo de liderado.

Neste sentido, a Universidade Corporativa é unha das pancas de transformación, ao servizo das persoas e dos negocios, para contribuír á creación de valor e á consecución dos nosos obxectivos. Garante a adecuación entre o posto e a persoa a través da entrega de coñecementos clave, a conexión coas últimas tendencias, tecnoloxías e co desenvolvemento de habilidades e competencias vinculadas ao noso modelo de liderado e cultural.

O noso modelo de formación


Contamos con tres academias que, de xeito complementario, permiten ao noso equipo facer fronte aos desafíos do presente e do futuro, a través da aprendizaxe continua, o desenvolvemento do rol de liderado e a adopción de novas formas de traballo. 

Transformational Leadership​
Liderado para a transformación

Sustentado en tres eixes: Dixital Academy, para transformar o perfil profesional cara a un empregado dixital; New Energy, coa visión de desenvolver directivos e altos potenciais para enfrontar desafíos futuros e coñecer as tendencias do mercado; e Naturgy Leadership, para promover o rol de líder como impulsor do cambio organizativo e cultural.

Tech Academy
Coñecemento experto

Promove o coñecemento técnico necesario para cada posto, permitindo o desenvolvemento eficiente, a incorporación de metodoloxías innovadoras, a calidade e homoxeneidade do coñecemento experto en todos os negocios.

Extended Academy
Excelencia na cadea de valor

Promove unha oferta formativa dirixida as empresas que participan na cadea de valor de Naturgy co obxectivo de que melloren a súa eficiencia operativa, incorporen metodoloxías innovadoras e desenvolvan habilidades para a excelencia nas operacións e servizo. 
 

A Universidade Corporativa ofrece programas enfocados á actualización e aprendizaxe continuo dos nosos profesionais:

Portfolio da Tech Academy

Up e Re Skilling

50% da formación está orientada á adquisición de competencias novas e habilidades para a transición enerxética.

Reskilling en Xestión de Persoas

En 2022 lanzamos o programa RefresH focalizado nos nosos equipos de Persoas, Corporativo e de Negocio, en virtude dos permanentes desafíos de transformación e o desenvolvemento do seu talento, principalmente vinculado aos proxectos organizativos de futuro, nos que evolucionan obxectivos de negocio, e que implican novos retos profesionais. A través dunha viaxe formativa á medida, actualizamos competencias xerais e específicas do ámbito de RR. HH., xunto ás principais tendencias e mellores prácticas do mercado.

En formato modular, dinámico, flexible e blended (que combina accións síncronas con asíncronas), o programa conta con docentes expertos, tanto externos coma internos, que son especialistas recoñecidos nas súas áreas de coñecemento.

Desenvolvido durante 7 meses, cun total de 150 horas de formación, as sesións grávanse e edítanse para asegurar o proceso de participación e como repositorio documental de consulta para os equipos.

Este programa, dirixido a preto de 100 profesionais, dota de flexibilidade organizativa os equipos de RR. HH. en España e LATAM, mellorando a empregabilidade interna como panca de desenvolvemento e mobilidade.

Portfolio da Dixital Academy

Data e Dixital Transformation

13% da formación está orientada á adquisición de competencias dixitais e data.

Transformación dixital de Naturgy

O noso plan estratéxico con visión en 2025 involucra o desenvolvemento dunha serie de proxectos de integración de tecnoloxía e dixitalización de procesos, cada vez máis acelerados. Neste contexto, dende a Universidade Corporativa deseñouse un programa formativo para desenvolver as competencias necesarias para a creación de solucións de tratamento, explotación, visualización e análise de datos.

En concreto, trátase dun Programa de Mestrado composto por tres módulos:

1) Computational Thinking, a través do que se aprende a analizar e resolver problemas complexos.  Cunha duración de 100 horas de aprendizaxe entre aula, Learning Challenge e Hackathon. 

2) Data Analytics, para a creación de solucións de análise e visualización de datos, cunha duración de 196 horas coas mesmas metodoloxías da anterior.

3) Data Science, para a implantación de algoritmos e descubrir o significado dos datos. Cunha duración de 256 horas de aprendizaxe en aula, igualmente de Learning Challenge e Hackathon.                                  

Portfolio da Tech Academy

Up e Re Skilling

50% da formación está orientada á adquisición de competencias novas e habilidades para a transición enerxética.

Reskilling en Xestión de Persoas

En 2022 lanzamos o programa RefresH focalizado nos nosos equipos de Persoas, Corporativo e de Negocio, en virtude dos permanentes desafíos de transformación e o desenvolvemento do seu talento, principalmente vinculado aos proxectos organizativos de futuro, nos que evolucionan obxectivos de negocio, e que implican novos retos profesionais. A través dunha viaxe formativa á medida, actualizamos competencias xerais e específicas do ámbito de RR. HH., xunto ás principais tendencias e mellores prácticas do mercado.

En formato modular, dinámico, flexible e blended (que combina accións síncronas con asíncronas), o programa conta con docentes expertos, tanto externos coma internos, que son especialistas recoñecidos nas súas áreas de coñecemento.

Desenvolvido durante 7 meses, cun total de 150 horas de formación, as sesións grávanse e edítanse para asegurar o proceso de participación e como repositorio documental de consulta para os equipos.

Este programa, dirixido a preto de 100 profesionais, dota de flexibilidade organizativa os equipos de RR. HH. en España e LATAM, mellorando a empregabilidade interna como panca de desenvolvemento e mobilidade.

Portfolio da Dixital Academy

Data e Dixital Transformation

13% da formación está orientada á adquisición de competencias dixitais e data.

Transformación dixital de Naturgy

O noso plan estratéxico con visión en 2025 involucra o desenvolvemento dunha serie de proxectos de integración de tecnoloxía e dixitalización de procesos, cada vez máis acelerados. Neste contexto, dende a Universidade Corporativa deseñouse un programa formativo para desenvolver as competencias necesarias para a creación de solucións de tratamento, explotación, visualización e análise de datos.

En concreto, trátase dun Programa de Mestrado composto por tres módulos:

1) Computational Thinking, a través do que se aprende a analizar e resolver problemas complexos.  Cunha duración de 100 horas de aprendizaxe entre aula, Learning Challenge e Hackathon. 

2) Data Analytics, para a creación de solucións de análise e visualización de datos, cunha duración de 196 horas coas mesmas metodoloxías da anterior.

3) Data Science, para a implantación de algoritmos e descubrir o significado dos datos. Cunha duración de 256 horas de aprendizaxe en aula, igualmente de Learning Challenge e Hackathon.                                  

Impacto nos nosos obxectivos

O plan estratéxico de Naturgy establece como piar estratéxico o ser Best in class, apostando pola mellora continua, incrementando a pegada dixital e reinventando a relación cos nosos clientes.

Neste contexto marcáronse tres obxectivos para converternos nun operador de referencia: Impulsar a competitividade, reinventar as relacións cos clientes coa redefinición do servizo ao aplicar melloras en análise de datos e segmentación de clientes e incrementar a fidelización a través da xestión do valor do cliente. Así mesmo, marcámonos o obxectivo de acelerar a nosa transformación dixital, migrando a unha nova plataforma dixital máis sinxela e integrada cunha maior eficiencia en cada un dos servizos operativos.

Aquí é onde a formación achega un impulso exponencial ao dotar de coñecemento e competencias os nosos profesionais para garantir o seu protagonismo e achegas ao proxecto empresarial con visión sostible. No caso concreto da nosa Comercializadora, implementouse un Journey formativo, de alto nivel, para fortalecer e despregar o perfil dixital do talento interno. Entre eles destacamos:
A Universidade Corporativa ofrece programas enfocados á actualización e aprendizaxe continua dos nosos profesionais:

 

Best in class

Aprobamos en calidade!

A excelencia na xestión continúa estando avalada por un sistema de xestión de calidade consonte a norma ISO 9001:2015, renovado en 2021 por tres anos.

Dende 2003, contamos tamén coa acreditación CLIP (Corporate Learning Improvement Process) outorgada pola European Foundation for Management Development (EFMD) que recoñece a calidade dos procesos de aprendizaxe e desenvolvemento de persoas nas organizacións de educación empresarial. A última renovación CLIP realizouse en 2018, con vixencia de 5 anos.

Somos a única empresa española recoñecida nos galardóns do Global Council of Corporate Universities (GlobalCCU), a rede global de profesionais das universidades corporativas, coa máxima distinción na categoría de Impacto Social e cambio climático pola innovación e transversalidade do despregamento formativo no ámbito da sustentabilidade da nosa Universidade Corporativa.

Noso Campus

Campus Puente Nuevo é o espazo de referencia da Universidade Corporativa. Situado na localidade castelán-leonesa de El Tiemblo, na provincia de Ávila, está especialmente creado para reunirse, traballar e reflexionar en plena natureza. Nesta extraordinaria contorna de grande interese cultural e natural, é posible, ademais, realizar actividades para gozar, compartir e crear equipo.

Traballa connosco