Medición do impacto social e ambiental

Creamos un valor ambiental e social neto 1,2 veces superior ao resultado económico de 2022
Xeramos impacto neto positivo social e ambiental valorado en preto de 2.000 millóns de euros

Valoramos monetariamente o impacto da nosa actividade seguindo a metodoloxía desenvolvida por Value Balancing Alliance, unha iniciativa internacional liderada por empresas pioneiras na medición dos impactos sociais e ambientais.

Coñece a nosa metodoloxía en detalle: