Goberno e xestión ambiental

 

 • Garantir o cumprimento da lexislación ambiental e de requisitos voluntarios máis esixentes; anticipando a adaptación ás novas regulacións.

 

 • Previr a contaminación e reducir os impactos ambientais ao longo da cadea de valor, mediante a formación dos empregados e fomentando tanto a súa implicación como a das empresas colaboradoras e partes interesadas.

 

 • Integrar o medio na xestión de riscos e oportunidades, nas decisións estratéxicas, así como nas fusións e adquisicións de activos a través da realización de (due diligences) ambientais.

 

 • Establecer obxectivos que impulsen a mellora continua no desempeño ambiental.

 

 • Dispoñer dun sistema de xestión ambiental auditado externamente e certificado, de acordo aos criterios da Política global do Sistema Integrado de Xestión.

 

 • Impulsar a transparencia, en liña cos estándares internacionais de reporte, para facilitar a comunicación cos nosos grupos de interese.

 

 • Apoiar a difusión de coñecemento e sensibilización en materia de enerxía e medio ambiente e impulsar un diálogo construtivo coas Administracións Públicas, ONG, universidades, clientes e demais grupos de interese.
 •  Contamos cunha estrutura organizativa que define as responsabilidades ambientais das diferentes unidades.

 

 • Temos unha ferramenta global para identificar, rexistrar e supervisar o cumprimento dos requisitos legais e aplicables a ámbito medioambiental, que se utiliza en todos os países e instalacións e nos permite controlar os máis de 5.200 requisitos ambientais que nos aplican a ámbito global.

 

 • O noso modelo de compras e xestión de provedores considera o medio ambiente e a sostibilidade como esencial e favorece a adquisición de produtos e servizos respectuosos co medio ambiente e fabricados en condicións socialmente xustas.

 

 •  Rexistramos e seguimos todos os incidentes e accidentes ambientais que suceden nas nosas instalacións para aprender, previr sucesos de maior entidade e reducir o risco.

 

 • Todos os negocios definen anualmente obxectivos de medio ambiente que impulsan unha mellora continua.

 

 • Participamos nos índices de sostibilidade máis recoñecidos, aos que proporcionamos información que se verifica externamente, e que nos sitúan entre as mellores compañías do mundo.

 

 • Colaboramos en diferentes congresos especializados e realizamos publicacións sobre medio ambiente e enerxía para compartir o noso coñecemento coa sociedade.

* Dato 2023

Estudos de impacto ambiental

Información de interese

Índices de sostenibilidade
Certificacións ambientais
Patrocinio CONAMA 2022