Mobilidade sostible

O futuro é dos que elixen un vehículo eco

Entre os nosos obxectivos está o de desenvolver novas solucións de mobilidade sostible

Estamos inmersos nunha revolución no xeito de relacionarnos coa mobilidade. A necesidade de desprazamentos minimizando o impacto no medio ambiente proporciona oportunidades a outras fontes de enerxía, como a electricidade, o gas natural ou o hidróxeno. Xorden novos servizos de mobilidade que, mantendo os niveis de dispoñibilidade, reducen o parque de automóbiles nas cidades.

Por iso, traballamos para ofrecer solucións de mobilidade sostible para as cidades e o transporte terrestre e marítimo que reduzan as emisións de GEI e tamén a contaminación atmosférica, o que contribúe á mellora da calidade do aire.

Hoxe en día, cremos firmemente na mobilidade sostible, tanto no transporte pesado coma o lixeiro, a través do uso e desenvolvemento do biometano, o hidróxeno verde, a electricidade e o GNV, nos que levamos traballando dende hai anos. 

Apostamos pola mobilidade sostible

Mobilidade a gas

Dado que o gas natural presenta menores emisións que outros combustibles fósiles, pode axudar á descarbonización do transporte, en especial ao transporte pesado, onde non é previsible a entrada da electrificación a curto e medio prazo.

Mantívose o avance no despregamento da infraestrutura de estacións de gas natural vehicular (GNV) a nivel nacional para uso público, orientada cara a unha transformación a BioGNV. Actualmente contamos con 13 instalacións en España.

Ademais, as infraestruturas de estacións de carga de GNV pódense aproveitar tanto para biometano, -favorecendo o seu desenvolvemento-, como para hidróxeno -ben a través do blending co gas natural ou ben a través de sinerxías pola similitude do modelo de negocio-, o que permite compartir localizacións e desenvolvemento. Por iso o GNV orientado ao BioGNV continúa sendo un vector de crecemento para a transición enerxética no transporte pesado.

Mobilidade eléctrica

Non só impulsamos a mellora da mobilidade a gas natural, senón que tamén realizamos importantes proxectos no ámbito da mobilidade baseada na electricidade. Para iso, implantamos solucións integrais e personalizadas de mobilidade eléctrica, que permite aos clientes gozar do seu punto de recarga de vehículo eléctrico.
Esta proposta de valor contextualízase en servizos como Naturgy recarga, unha solución integral e personalizada de mobilidade eléctrica que permite aos clientes gozar do seu punto de recarga de vehículo eléctrico. 
Ademais, estamos comprometidos no desenvolvemento dunha rede de cargadores que permita acceder a todos os cidadáns a un servizo de recarga eléctrica universal e aberta. O plan está baseado no despregamento dunha rede de proximidade ao cliente urbano con cargadores públicos de baixa potencia e unha rede capilar de cargadores rápidos que dá seguridade ao usuario do vehículo eléctrico nos principais eixes de comunicación.

Tipos de gas para a mobilidade

Unha das liñas estratéxicas de acción en economía circular son as numerosas iniciativas que se están a levar a cabo en materia de gases renovables, co fin de impulsar este novo vector enerxético cun gran potencial no desenvolvemento da mobilidade sostible.

Beneficios e potencial dos gases renovables
 • Todos os gases renovables contribúen á redución de emisións de gases de efecto invernadoiro e son claves na descarbonización do sistema enerxético, ao evitar as emisións de CO do gas natural substituído. O potencial de redución de emisións de GEI podería chegar a 35 Mt CO2eq/ano, é dicir, máis do 15% da emisión total prevista para 2030 en España.
 • Os gases renovables producidos a partir de residuos orgánicos non só son neutros en carbono, senón que poden ter mesmo emisións de CO2 negativas actuando como sumidoiro e retirando gases de efecto invernadoiro da atmosfera. É o caso do biometano procedente das dexeccións gandeiras, cuxa xestión actual presenta emisións GEI. A transformación destes residuos en gas renovable pode evitar emitir á atmosfera o 200% das emisións de CO2 correspondentes ao combustible fósil substituído.
 • Ademais, este modelo circular ten outras vantaxes, como a mellora da xestión medioambiental de residuos orgánicos tan conflitivos como: dexeccións gandeiras, zurros, esterco, excrementos das galiñas, lamas de depuradora ou fracción orgánica de lixos domésticos, evitando tamén os efectos indesexables que estes producen sobre as persoas e a biodiversidade por contaminación das augas, malos cheiros etc.
 • Dende o punto de vista social, apoia o desenvolvemento local rural e a fixación de emprego e poboación en contornas agrícolas e gandeiras reducindo a dependencia enerxética exterior e, con el, a factura enerxética do país.

O gas natural vehicular (GNV) pode  subministrarse en forma de Gas Natural Comprimido (GNC) ou Gas Natural Licuado (GNL).
 
GNV, tanto no seu uso como gas natural comprimido (GNC) para o transporte lixeiro, como o seu emprego como gas natural licuado (GNL) para barcos e transporte pesado, está chamado a ser o combustible do futuro no transporte debido ás súas múltiples vantaxes.
 
Contamos cunha experiencia de máis de 25 anos en solucións de mobilidade con gas natural e fomos pioneiros no desenvolvemento dunha infraestrutura de carga para grandes frotas dende hai máis de 20 anos.

Vantaxes do Gas Natural Vehicular
 • É un combustible respectuoso co medio ambiente que contribúe á mellora da calidade do aire como consecuencia das súas baixas emisións.
 • Os vehículos que utilizan este combustible teñen a etiqueta ECO da Dirección Xeral de Tráfico, polo que se benefician da libre accesibilidade ao centro das cidades en episodios de alta contaminación, de incentivos fiscais e bonificacións en zonas de estacionamento regulado, entre outras.
 • Tamén diminúe ata un 24% as emisións de CO2, principal gas de efecto invernadoiro, polo que contribúe á loita contra o cambio climático.
 • Tamén é un combustible moi competitivo, ata un 50% máis barato que a gasolina e un 30% máis que o diésel.
 • O gas natural reduce ata case cero as emisións contaminantes que afectan a saúde. Reduce en máis dun 85% as emisións de óxidos de nitróxeno e en case o 100% as partículas en suspensión, principal causa de problemas respiratorios e cardíacos derivados da contaminación en contornas urbanas. Ten emisións case cero de NO, NO2 e material particulado, principais contaminantes atmosféricos nas nosas cidades.
 • Contribúe a reducir a contaminación acústica. Os motores de gas natural producen menos ruído e vibracións que os motores diésel.
 • Dende aquí podes consultar os puntos de recarga de gas natural operativos en España e Portugal.