Resto de Europa

Francia

Comercializamos gas natural para profesionais no mercado francés dende o ano 2005, cando abrimos a nosa primeira oficina do país en París.

O obxectivo marco é conseguir relacións a longo prazo cunha ampla e variada carteira de clientes. O contacto persoal co cliente, o apoio destinado a adaptarnos ás súas necesidades e os nosos prezos competitivos son elementos distintivos da división francesa.

Así mesmo, contamos coa planta de regasificación de Montoir, na costa noroccidental de Francia, operada por Elengy, o que nos permite incrementar a nosa actividade de venda de gas natural ao mercado almacenista europeo.

Italia

Contamos con varios acordos para desenvolver proxectos agrovoltáicos e eólicos neste país. Os desenvolvementos que xa se están a tramitar consisten en dúas instalacións solares cunha potencia total de case 200 MW, á que se suman outros 35 MW de almacenamento en baterías. Os proxectos, formulados como agrovoltáicos, situaranse nas rexións de Apulia e Lazio e encóntranse en avanzado estado de desenvolvemento administrativo, polo que a súa entrada en operación está prevista en 2025.

Contamos con sede en Roma dende a que se coordina e potencia o despregamento destes investimentos.

Portugal

Obtivemos a licenza de comercialización de gas en Portugal durante o primeiro trimestre de 2008, converténdonos nunha das primeiras empresas estranxeiras en ser rexistrada como comercializadora de gas natural no mercado portugués e no primeiro operador gasista relevante europeo en lograr esta licenza.

Actualmente, a nosa actividade no país está centrada na comercialización de enerxía. A nosa comercializadora conta con toda a infraestrutura necesaria para desenvolver esta actividade con todas as garantías no mercado de particulares, empresas e de gran consumo.

Adicionalmente, realizamos entregas puntuais de GNL no país.