Comunidade e patrocinio

Mantemos un compromiso de colaboración permanente coa sociedade

Destinamos recursos a programas culturais, sociais, de sostibilidade e medio ambiente

Mantemos un compromiso de colaboración coa sociedade que vai máis alá da nosa actividade empresarial, con recursos destinados a programas culturais, sociais, de sostibilidade e medio ambiente. Estas achegas económicas permiten reforzar o noso compromiso para integrarnos, de xeito positivo, en cada comunidade e país onde operamos.

Coa cultura

O noso esforzo no ámbito do patrocinio cultural destínase ao fomento e promoción da música e a arte. Patrocinamos os ciclos musicais e tempadas artísticas de diferentes institucións en todo o territorio.

Formamos parte do Consello de Mecenado do Liceo, colaborando, deste xeito, coas iniciativas que reverten no fomento da cultura e a ópera.
Colaboramos cos fins fundacionais do Teatro Real orientados á programación e xestión de actividades musicais, líricas e coreográficas.
Colaboramos co MNAC na promoción e difusión da historia da arte catalá.

Co medio ambiente e sustentabilidade

Colaboramos con diferentes institucións que teñen por obxectivo a preservación da contorna, a conservación e rehabilitación de hábitats, así como a xeración de debates sobre tendencias e oportunidades no sector da enerxía e o desenvolvemento sostible. Ademais, tamén colaboramos con entidades que realizan actividades educativas sobre sostibilidade, enerxía e medio ambiente. 

Forética ten a misión de fomentar a integración dos aspectos sociais, ambientais e de bo goberno na estratexia e xestión de empresas e organizacións. Cun obxectivo: alcanzar un futuro sostible
Organización dedicada ao mantemento e desenvolvemento dos traballos que se realizan en ámbitos tan diferentes como a recuperación e rehabilitación de fauna, a cría en catividade de especies ameazadas, a conservación de espazos naturais e a educación e sensibilización ambiental.
Entidade que traballa na restauración e conservación dos ecosistemas, transferindo o coñecemento académico a proxectos operativos co máximo rendemento social.
Colaboramos con Bosquia co obxectivo de coidar e protexer os nosos bosques.

Coa investigación e o talento

Contribuímos e promovemos unha mellor comprensión das diferentes cuestións relacionadas coa enerxía e consideramos a investigación, o desenvolvemento e a innovación como asuntos prioritarios en colaboración con diferentes entidades.

Patrocinamos os Premios da Enerxía na categoría “Utilización Eficiente da Enerxía”.
Plataforma de comunicación creada co obxectivo de conectar a directivas e empresarias de todos os sectores e rangos profesionais, para fomentar e contribuír nos hábitos saudables da muller na empresa.

Coa formación

A educación e a actividade universitaria forman parte das nosas áreas de acción. Con este obxectivo e entre outras accións, colaboramos con entidades que impulsan a promoción e formación a xente nova.
A nosa compañía forma parte do padroado da Fundación cuxos obxectivos son a promoción da educación e a formación de mozos.
A fundación potencia a actividade docente e a investigación en áreas de ciencia e química, e administración de empresas. Colaboramos con 2 bolsas.
Colaboramos co Energy Club, unha entidade que promove actividades para a educación e a análise do sector da enerxía mediante conferencias como o Global Energy Day.

Colaboracións

Se tes algunha proposta de colaboración, contacta connosco a través do formulario de solicitude de patrocinio.