Índices de sustentabilidade

A nosa presenza nestes Índices pon en valor o esforzo en materia de responsabilidade corporativa e transparencia informativa e implica un recoñecemento externo da boa evolución das nosas actuacións nesta materia.
 
FTSE4Good
Ano de inclusión: 2001

Renovación do liderado entre as empresas máis sostibles do sector Utilities

Carbon Disclosure Project (CDP)
Ano de inclusión: 2009

Líder mundial por décimo terceira ocasión consecutiva pola nosa acción fronte ao cambio climático e a xestión dos recursos hídricos.

Euronext Vigeo
Ano de inclusión: 2013

Formamos parte da variante Euro 120 a partir da avaliación realizada pola axencia cada dous anos.

Sustainalytics ESG Rating
Ano de inclusión: 2017

Presentamos un perfil de risco medio fronte ás 706 utilities avaliadas.

ISS ESG Rating
Ano de inclusión: 2014

Mantémonos dentro do 10% de empresas do sector con mellor valoración

Ecovadis

Valorado coa medalla de ouro o noso desempeño en materia social, medioambiental e de bo goberno por parte deste provedor mundial de cualificación de sostibilidade empresarial

S&P Global
Ano de inclusión: 2004

Sitúa a compañía entre o 10 % con mellor puntuación no ‘Sustainability Yearbook 2024’ realizado a partir da avaliación de sostibilidade realizada pola axencia no ano 2023.

Moody’s ESG solution

Outórganos unha puntuación de 60 puntos sobre un máximo de 100, o que nos sitúa nunha categoría avanzada de desempeño.