Presenza internacional

América

Distribución de gas e electricidade.
Comercialización e infraestrutura GN/GNL.
Xeración renovable (eólica, solar e hidráulica).
Xeración ciclos combinados e fuel.
Proxectos xeración renovable (solar e almacenamento)
 
​Aprovisionamento, infraestrutura e comercialización GN/GNL
Xeración eólica
Gasoduto
​Exploración, transporte, distribución e comercialización de gas e electricidade.
Xeración: ciclo combinado, nuclear, hidráulica, solar, coxeración, mini hidráulica e eólica.

Comercialización GN/GNL.
Comercialización electricidade.
Regasificación Montoir.

​Aprovisionamento e infraestrutura GN/GNL.
Gasoduto Medgaz.

​Aprovisionamento, infraestrutura e comercialización GN/GNL (planta licuefacción Qalhat).