Narcea

A central térmica de Narcea estaba situada en Soto de la Barca, Asturias

A central térmica de Narcea estaba situada en Soto de la Barca, pertencente ao termo municipal de Tineo, no Principado de Asturias. Encóntrase a unha altitude de 213 m sobre o nivel do mar, nas beiras do río Narcea.

Datos de interese

1969

Ano inicio operación comercial

Instalacións adxacentes

2 vertedoiros de xesos, cinzas e escouras

29/09/21

Data inicio desmantelamento

41 meses

Prazo estimado fin desmantelamento

56%

Grao avance

Ventaxes
Desvantaxes

Na definición dos traballos de desmantelamento, consideráronse prioritarias as medidas medioambientais e os procedementos de seguridade para levalo a cabo de forma axeitada e sen afectar a terceiros nin á contorna.

Os edificios e instalacións das centrais presentan diferentes tipos e combinacións de elementos estruturais, polo que na metodoloxía de desmontaxe e demolición se está a empregar unha mestura de procedementos, tanto manuais como mecánicos, e nalgúns casos combinados, coa utilización de explosivos mediante a execución de voaduras controladas.

Cal é o proceso?

 • Demolición mediante maquinaria:
 • Por pulo o tracción.
 • Mediante martelos hidráulicos montados sobre equipos móbiles.

 • Por voadura controlada, que provoca o colapso dunha estrutura ou edificación mediante a utilización de explosivos.
 • Picado de resaltes e zapatas por enriba de cota.

 • Recheo de ocos con material adecuado.
 • Nivelado da zona.
Traballos de desmantelamento realizados

Os traballos de desmantelamento que se realizaron ata a data: 

 
 • Completáronse os traballos de limpeza de depósitos de produtos químicos e combustibles.

 • Iniciáronse os traballos de retirada de illamento térmico e desamiantado, polo que se completa a parte correspondente aos grupos 1 e 2.

 • Completouse o despezamento dos transformadores principais e dos precipitadores dos grupos 1 e 2.

 • Están en curso os traballos de despezamento dos equipos principais dos tres grupos.

 • Realizouse a voadura da torre de refrixeración.
Contratacións locais

Contratación local sobre un total de 30 persoas en obra:

 • 8 procedentes da listaxe do ITJ.
 • 1 residente no Concello de Tineo.
 • Participación puntual de empresas locais.

Proxectos

Subscribiuse un convenio co Concello de Tineo para a cesión dos terreos, vivendas e outras edificacións do poboado da central térmica.

Presentouse á Confederación Hidrográfica do Cantábrico o proxecto para a reordenación da canle do río Narcea ao seu paso pola central, considerando a obra necesaria para protexer a parcela contra inundacións de modo que sexa posible o desenvolvemento de futuras actividades industriais nela. A execución destas obras podería iniciarse na segunda metade de 2024, durante a última fase do desmantelamento da central.

Está en estudo o aproveitamento por un terceiro das cinzas depositadas no vertedoiro de residuos non perigosos da central.

Está en estudo o desenvolvemento dunha planta de tratamento de residuos gandeiros e agroalimentarios na zona de Gozón co fin de complementar as actuais plantas de xestión de residuos, mediante o proceso de dixestión, que existen no Principado e estar en contacto con estas. O proxecto busca dar solución á problemática da actividade gandeira intensiva en Asturias (contaminación da auga, acumulación de fósforo e metais pesados no solo e emisións á atmosfera de amoníaco e gases de efecto invernadoiro) e as cada vez maiores esixencias medioambientais, que permitan a produción de biometano para a súa inxección á rede de gas natural e o desenvolvemento de fertilizantes orgánicos.

Naturgy inicia el desmantelamiento de la central térmica del Narcea

Naturgy ha recibido la última autorización necesaria para iniciar el desmantelamiento de la central térmica del Narcea. Esta central, situada en Soto de la Barca, dentro del término municipal de Tineo (Principado de Asturias), comenzó su operación comercial en 1965 y la compañía solicitó autorización para su parada definitiva y cierre en diciembre de 2018. 

Información de interés