Índexs de sostenibilitat

La nostra presència en aquests índexs destaca l’esforç en matèria de responsabilitat corporativa i transparència informativa i implica un reconeixement extern de la bona evolució de les nostres actuacions en aquesta matèria.
 
FTSE4Good
Any d'inclusió: 2001

Renovació del lideratge entre les empreses més sostenibles del sector Utilities

Carbon Disclosure Project (CDP)
Any d'inclusió: 2009

Líder mundial per tretzena vegada consecutiva per la nostra acció per fer front al canvi climàtic i a la gestió dels recursos hídrics.

Euronext Vigeo
Any d'inclusió: 2013

Formem part de la variant Euro 120, a partir de l’avaluació que fa l’agència cada dos anys.

Sustainalytics ESG Rating
Any d'inclusió: 2017

Presentem un perfil de risc mitjà enfront de les 706 utilities avaluades.

ISS ESG Rating
Any d'inclusió: 2014

Ens mantenim dins del 10% d’empreses del sector amb millor valoració

Ecovadis

Aquest proveïdor mundial de qualificació de sostenibilitat empresarial ha valorat amb la medalla d’or el nostre acompliment en matèria social, mediambiental i de bon govern

S&P Global
Any d'inclusió: 2004

Situa la companyia entre el 10% amb millor puntuació en el Sustainability Yearbook 2024, segons l’avaluació de sostenibilitat que l’agència va dur a terme l’any 2023.

Moody’s ESG solution

Ens atorga una puntuació de 60 punts sobre un màxim de 100, de manera que som en una categoria avançada d’acompliment.