Compromesos amb el desenvolupament sostenible de la societat

La nostra Política de Medi Ambient

ImpImpulsem el desenvolupament sostenible de la societat, garantint el subministrament als nostres clients d’energia competitiva, segura i amb el màxim respecte al medi ambient. Ens comprometem a ser un actor clau en la transició energètica i a ser neutres en carboni a tot estirar el 2050, reduint el total de les emissions d’abast 1, 2 i 3 d’acord amb les senderes 1,5 ºC – 2 ºC de l’Acord de París. Per a això, treballarem en els nostres quatre eixos ambientals estratègics:

Línies de treball

Canvi climàtic i transició energètica
Economia circular i ecoeficiència
Capital natural i biodiversitat
Governança i gestió ambiental

Fets que avalen el nostre compromís

El nostre govern en medi ambient recau sobre el Consell d’Administració, que supervisa periòdicament la gestió dels riscos i oportunitats ambientals i l’evolució de l’acompliment mitjançant el seguiment mensual i trimestral dels principals indicadors i objectius. Els fets ens avalen i els nostres indicadors demostren la nostra aposta per la gestió responsable del medi ambient. 

* Dada 2023
** Evolució el 2023 respecte al 2017