Compromesos amb la societat i amb tu

Plan de Sostenibilitat fins al 2025

El nostre Pla de Sostenibilitat està definit de manera integrada amb el Pla Estratègic i presenta objectius sòlids en l’àmbit mediambiental, social i de governança. Inclou 6 palanques d’actuació i 70 objectius compromesos i alineats amb els objectius de desenvolupament sostenible.

Transformació
Gestió del talent
Diversitat 
Seguretat i salut

Principals indicadors

Objectiu de desenvolupament sostenible (ODS)

Mantenir i renovar la Certificació ISO37001 i UNE19601 (gestió antisuborn i compliance penal)
Ambició 2025
Renovar

Nivell de cobertura d’auditories ASG sobre volum de compra amb risc alt ASG (%)
Ambició 2025
>95

Índex internacional BitSight de Naturgy Energy Group
Ambició 2025
790

Canvi climàtic i transició energètica
Economia circular i ecoeficiència
Capital natural i biodiversitat
Governança i gestió ambiental

Principals indicadors

Objectiu de desenvolupament sostenible (ODS)

Emissions absolutes GEH abastos 1 +2 i abast 3 (milions t CO2 equivalent)*
Ambició 2025
11,4
116,3

Intensitat de CO2 en generació d’electricitat (t CO2/GWh)
Ambició 2025
171

Mix de generació d’origen renovable mesurat en potència instal·lada sobre total del grup (%)
Ambició 2025
56

* Emissions abast 1 +2 2017: 21,8; Emissions abast 3 2017: 142,6

Digitalització
Serveis de valor afegit
Qualitat del servei

Principals indicadors

Objectiu de desenvolupament sostenible (ODS)

Satisfacció global amb la qualitat del servei
Ambició 2025
8,0

% interacció canals digitals *
Ambició 2025

53,8

* Aquest indicador expressa el percentatge d’interaccions que fa un client a través de canals digitals respecte del total d’interaccions. Dades consolidades d’Espanya, l’Argentina, el Brasil i Xile Gas.

Transformació
Gestió del talent
Diversitat 
Seguretat i salut

Principals indicadors

Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

Satisfacció de l’empleat (eNPS) – 0 a 100. Nombre d’accions amb impacte en satisfacció global
Ambició 2025
Mesurament el 2021 amb objectius de millora a partir del primer mesurament

Dones en càrrecs directius (%)
Ambició 2025
>40

Índex de freqüència d’accidents amb temps perdut personal propi
Ambició 2025
0,12

Índex de gravetat d’accidents amb temps perdut personal propi
Ambición 2025
6,15

Nous negocis
Optimització
Innovació

Principals indicadors

Objectiu de desenvolupament sostenible (ODS)

Reptes i proves de concepte amb empreses emergents en programes d’innovació oberta (Núm.)
Ambició 2025
>100

Nombre de projectes de gas renovable i hidrogen en servei (número)
Ambició 2025
>30

Vulnerabilitat energètica
Contribució social
Transició justa

Principals indicadors

Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS)

Inversió social total (milions d’euros)*
Ambició 2025
>8

* Incluye Inversión social en la comunidad local e inversión filantrópica. Se estima que cuando se disponga de una metodología de valoración del Impacto social estas cifras variarán y se establecerán objetivos definitivos.

Transformem el món a través de l’energia, abordant amb determinació els reptes de la transició energètica i les demandes de la societat i dels nostres clients, treballant amb excel·lència, transparència i el talent d’un equip compromès. I volem fer-ho junts: amb els nostres empleats, clients, accionistes i col·laboradors. Partint de quatre valors presents a l’ADN de la companyia: 

Forward Vision: innovant per a un futur millor

Transformem el món des de la innovació, la proactivitat i la capacitat d’adaptació, afrontant els reptes i impulsant les oportunitats de la transició energètica, els nous models de negoci i la digitalització.

 

People Oriented: transformant des del cantó més humà

Transformem el món des de la proximitat, la transparència i la confiança, activant el seu ferm compromís amb les persones —empleats, clients, accionistes i col·laboradors— i transformant el talent i la passió en impacte positiu.

Excellence Driven: treballant amb excel·lència

Transformem el món des del lideratge, la determinació i la millora contínua, apostant per la generació de valor des de cada un dels negocis i mercats, i responent amb rigor a les expectatives de tots els stakeholders.


One Planet: per una societat més sostenible

Transformem el món des de la sostenibilitat, el respecte i el compromís amb el medi ambient, la societat i el govern corporatiu, demostrant ser una empresa responsable que contribueix de manera rellevant al progrés, el benestar i el futur del planeta.

Línias de treball

Informació d'interès

Índexs de sostenibilitat

Carbon Disclosure Project (CDP)
Any d'inclusió: 2009. Líder mundial per la nostra acció enfront del canvi climàtic i dotzena ocasió en la qual la puntuació ens col·loca entre el grup de líders mundials per la nostra acció en favor del clima. A més, hem estat reconeguts amb un nivell de “Direcció” per la gestió dels recursos hídrics.
FTSE4Good
Any d'inclusió: 2001. Renovació del lideratge entre les empreses més sostenibles del sector Utilities.
Euronext Vigeo
Any d'inclusió: 2013. Continuem formant part de les variants d’Euronext Vigeo, Europe 120 i Eurozone 120, a partir de l’avaluació que fa l’agència cada dos anys.
MSCI ESG Rating/ Leaders Index, MSCI Global Climate
Any d'inclusió: 2014. Hem estat avaluats el 2022 per aquesta agència de valoració, en la qual hem tornat a aconseguir la màxima valoració (AAA).
Sustainalytics
Any d'inclusió: 2017. Mantenim un perfil de risc baix davant les 712 utilities avaluades i hem estat reconeguts amb el distintiu ESG Industry Top-Rated.
ISS ESG
Any d'inclusió: 2014. Ens mantenim dins del 10% d’empreses del sector amb millor valoració.
Ecovadis
Aquest proveïdor mundial de qualificació de sostenibilitat empresarial ha valorat amb la medalla d’or el nostre acompliment en matèria social, mediambiental i de bon govern.
S&P Global
Any d'inclusió: 2004. Membres del Sustainability Yearbook 2023.