Compromís social

Dialoguem amb les comunitats locals per poder invertir en desenvolupament social, econòmic i humà dels països on estem presents

Estem compromesos amb el desenvolupament econòmic i social de les regions en les quals desenvolupem les nostres activitats, i hi aportem coneixements i capacitat de gestió, i a més dediquem part dels nostres beneficis a la inversió social. El diàleg fluid i permanent amb la societat ens permet conèixer les expectatives i els interessos de les comunitats on operem i poder implicar-nos en el seu desenvolupament.

Compromisos i principis d’actuació responsable amb la societat

Diàleg amb la comunitat

Volem garantir el diàleg fluid i bidireccional i el compromís en les comunitats locals tot respectant la seva cultura, les seves normes i el seu entorn, de manera que les seves preocupacions siguin respostes de manera adequada i diligent. 

Avaluació de l’impacte social

Duem a terme avaluacions de l’impacte social que produeix la nostra activitat per evitar o mitigar els efectes adversos que es puguin generar i potenciar els efectes positius.

Creació de valor compartit

Desenvolupem iniciatives en el marc de la venture philanthropy per a la creació de valor compartit i d’impacte social positiu en projectes energètics.

Inversió social

Promovem l’educació, la riquesa cultural, la salut, la recerca i la inclusió dels col·lectius més desfavorits a través de la inversió social.

Coneixement

Transferim coneixement i valors a la societat a través d’acords de col·laboració amb la comunitat acadèmica i utilitzem els mecanismes necessaris i/o existents per transmetre els nivells de qualitat de servei als nostres proveïdors i empreses col·laboradores.